Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 theo hình thức sơ đồ tư duy

Phương pháp học và tổng hợp kiến thức theo hình thức sơ đồ tư duy từ lâu đã được học sinh ưa chuộng. Bài viết sẽ tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9, giúp học sinh dễ dàng trong ôn tập.

Bài viết dành cho những ai đang gặp khó khăn trong việc tổng hợp lại kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 và còn loay hoay chưa biết tìm cho mình một phương pháp học hiệu quả.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Phong cách Hồ Chí Minh".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Người con gái Nam Xương".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Người con gái Nam Xương”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Hoàng Lê nhất thống trí".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Hoàng Lê nhất thống chí”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Truyện Kiều".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Truyện Kiều”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Đồng chí".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Đồng chí”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Đoàn thuyền đánh cá".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Đoàn thuyền đánh cá”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Bếp lửa".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Bếp lửa”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Ánh trăng"Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Ánh trăng” Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Chiếc lược ngà".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Chiếc lược ngà”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Tiểu đội xe không kính".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Tiểu đội xe không kính”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Viếng lăng Bác".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Viếng lăng Bác”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Mùa xuân nho nhỏ".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Mùa xuân nho nhỏ”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Nói với con".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Nói với con”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Những ngôi sao xa xôi".Tổng hợp kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Những ngôi sao xa xôi”. Tổng hợp các kiến thức kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất - văn bản "Sang thu".Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9 quan trọng nhất – văn bản “Sang thu”.

Tải về: 

15 tác phẩm được “hình tượng hóa” qua sơ đồ tư duy kể trên, chắc chắn sẽ giúp học sinh chuẩn hóa kiến thức và vận dụng được lượng kiến thức hữu ích này vào những bài tập, bài thi.

Xem thêm:

  • Ôn thi THPT Quốc gia trên mạng – được ăn cả, ngã về không
  • “Tố bạn” những cách ôn thi thiếu khoa học mà ai cũng mắc phải
  • Đêm trước ngày thi cần làm gì để có kết quả mỹ mãn nhất