Giáo án Sinh học 7 bài Thực hành mổ và quan sát tôm sông Giáo án điện tử Sinh học 7

GIÁO ÁN môn SINH HỌC 7 bài Thực hành mổ và quan sát tôm sông

Giáo án Sinh học 7 bài Thực hành mổ và quan sát tôm sông mang tới những kiến thức bổ ích giúp các em hiểu được các hệ cơ quan của tôm: Tiêu hoá, hô hấp... Có thể tiến hành mổ và quan sát cấu tạo mang: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang, nhận biết một số nội quan của tôm.

Giáo án Sinh học 7 bài Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

Bài 23: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG

I. MỤC TIÊU:

Sau khi học xong bài này, HS có khả năng:

1. Kiến thức:

 • Quan sát, nhận biết cấu tạo ngoài của tôm sông.
 • Mổ và quan sát cấu tạo mang, nhận biết gốc chân ngực và các lá mang.
 • Nhận biết một số nội quan của tôm như: hệ tiêu hóa, hệ thần kinh.
 • Tường trình kết quả thực hành bằng cách tập chú thích vào hình câm SGK.

2. Kĩ năng:

 • Rèn kĩ năng mổ động vật không xương sống.
 • Kỹ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ:

 • Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng về sự thống nhất giữa cấu tạo các bộ phận cơ thể tôm và chức năng của chúng.
 • Giáo dục thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ khi thực hành.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên:

 • Mẫu vật: Tôm sông còn sống (mỗi nhóm 1 con).
 • Dụng cụ: Chậu mổ, bộ đồ mổ, đinh ghim, lúp tay, nước sạch, khăn lau, chậu rửa.
 • Tranh vẽ: Tranh màu về cấu tạo ngoài, cấu tạo trong của tôm.
 • Mô hình tôm (nếu có).

2. Chuẩn bị của học sinh:

Đọc bài trước ở nhà.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

 • Phương pháp trực quan
 • Phương pháp thực hành
 • Phương pháp dùng lời
 • Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG

3.1: Mở bài

3.2: Hoạt động chính:

 • GV dặn dò HS giữ trật tự, giữ vệ sinh khi thực hành, cuối gời nộp bảng tường trình.
 • GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh, phân phát dụng cụ, mẫu vật cho các nhóm.
 • GV hướng dẫn thao tác thực hành, hướng dẫn nội dung quan sát.

Hoạt động 1: Mổ và quan sát mang tôm

Mục tiêu: Xác định được vị trí, cấu tạo của mang tôm