Giáo án Sinh học 8 bài Vệ sinh hô hấp Giáo án điện tử môn Sinh học lớp 8

Giáo án mẫu môn Sinh học lớp 8 bài Vệ sinh hô hấp

Giáo án Sinh học 8 trọn bộ

Giáo án Sinh học 8 bài Hô hấp và các cơ quan hô hấp

BÀI 22: VỆ SINH HÔ HẤP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 • HS trình bày được tác hại của tác nhân gây ô nhiễm không khí đối với hoạt động hô hấp.
 • Giải thích được cơ sở khoa học của việc luyện tập thể dục thể thao đúng cách.
 • Đề ra các biện pháp luyện tập để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh và tích cực hành động ngăn ngừa các tác nhân gây ô nhiễm không khí.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng

 • Vận dụng kiến thức vào thực tế.
 • Hoạt động nhóm.

3. Thái độ

 • Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn cơ quan hô hấp.
 • Ý thức bảo vệ môi trường.

Trọng tâm: cơ sở khoa học và biện pháp luyện tập để có hệ hô hấp khoẻ mạnh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • Một số tranh ảnh về ô nhiễm không khí và tác hại.
 • Tư liệu về thành tích rèn luyện cơ thể đặc biệt với hệ hô hấp.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra:

 • Thực chất sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào là gì?
 • Dung tích sống là gì? Làm thế nào để tăng dung tích sống?

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung

Hoạt động 1

Có những tác nhân nào gây hại tới hoạt động hô hấp?

Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh tác nhân có hại?

Gv tóm tắt lại 3 vấn đề:

 • Bảo vệ môi trường chung.
 • Môi trường làm việc.
 • Bảo vệ chính bản thân.
 • Em đã làm gì để tham gia bảo vệ môi trường trong sạch ở trường, lớp?

Cá nhân tự nghiên cứu bảng 22 SGK tr. 72.

Một vài HS trình bày tóm tắt ý kiến của mình.

HS khác bổ sung, yêu cầu phân tích cơ sở của các biện pháp.

HS rút ra kết luận.

 • Không vứt rác, xé giấy.
 • Không khạc nhổ bừa bãi.
 • Tuyên truyền cho các bạn khác cùng tham gia.

I. Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại

Các tác nhân gây hại cho đường hô hấp là: bụi, chất khí độc, vi sinh vật.

Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp:

 • Xây dựng môi trường trong sạch.
 • Không hút thuốc lá.
 • Đeo khẩu trang khi lao động ở nơi có nhiều bụi.