Giáo án Toán 3 chương 1 bài 2 Giáo án bài Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán 3 chương 1 bài 2 được chọn lọc từ giáo án của các giáo viên đang giảng dạy với nội dung phù hợp quy định Bộ GD và súc tích giúp học sinh dễ dàng nắm được cách tính cộng, trừ các số có 3 chữ số, cách giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn.

Giáo án Toán 3 chương 1 bài 1

BÀI 2: CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ)

I. Mục tiêu:

- Biết cách tính cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn.

II. Chuẩn bị: SGK, bảng nhóm.

III. Các hoạt động trên lớp

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. KTBC: Đọc viết so sánh các số có 3 chữ số.

Bài 5:

  • Viết các số: 537, 162, 830, 241, 519, 425
  • Nhận xét

3. Bài mới

a. Gtb: GV giới thiệu và ghi đề bài

b. Hướng dẫn học sinh luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm

Bài 2: Đặt tính

- GV nhận xét

Bài 3

- GV nhận xét

Bài 5: Với 3 số 315, 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng

4. Củng cố- dặn dò

- Gv hệ thống lại bài vànhận xét tiết học.

- Từ bé đến lớn.

162, 241, 425, 519, 537, 830.

- Từ lớn đến bé.

830, 537, 519, 425, 241, 162.

HS nhắc lại

Giải vào vở kiểm chéo

400+300 = 700    500+40 = 540

700-300 = 400     540-40 = 500