Qui định xếp hạng thành viên

Qui định về cách tính điểm cho các thành viên tham gia

Để đánh giá mức độ đóng góp cũng như uy tín của thành viên hocban.com sẽ dựa trên số điểm mà thành viên đạt được để xếp hạng.
Các thành viên khi tham gia hocban.com sau khi đăng nhập và thực hiện các hoạt động sau thì được cộng điểm. Cách tính điểm cho thành viên được qui định như sau : 

Đăng thảo luận : 6 điểm (đăng bài trong các diễn đàn)

Các diễn đàn như :

Kiến thức thcs : http://hocban.com/thcs

Kiến thức thpt : http://hocban.com/thpt

Học tiếng anh  : http://hocban.com/hoctienganh

Kĩ năng mềm    : http://hocban.com/kynangmem

Sức khỏe         : http://hocban.com/suckhoe

Món ngon mỗi ngày : http://hocban.com/monngonmoingay
........


Đăng blog : 5 điểm (đăng bài trong trang cá nhân)

Đăng blog cá nhân:  http://hocban.com/dang-bai.htm


Bình luận : 2 điểm ( hiện tại chỉ cộng điểm cho bình luận trong các diễn đàn)

Mọi bài viết và bình luận có giá trị, hữu ích mới được cộng điểm.

Nếu bài viết mang tính chất spam, không giá trị có thể sẽ bị trừ điểm.

Lưu ý : thành viên tham gia diễn đàn trao đổi thảo luận, với mục đích giúp đỡ học hỏi lẫn nhau.
Nếu thành viên nào vi phạm nội qui như nói tục chửi bậy, nói xấu.... sẽ bị trừ điểm, hoặc bị nhắc nhở, trường hợp nặng hơn hoặc tái phạm nhiều lần sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Chúc các bạn tham gia vui vẻ ! Thân !