Quyền Riêng Tư

Các quyền hạn sử dụng của người dùng

Mỗi người dùng tham gia vào hocban.com đều có quyền hạn cá nhân như sau :

Đăng các bài viết trên trang cá nhân, toàn quyền sử dụng trang cá nhân như 1 blog riêng

Tham gia thảo luận trên các diễn đàn uy tín, có quyền đăng các bài viết thể hiện hiểu biết cá nhân, giúp đỡ người khác

Cũng có thể đăng các câu hỏi trên các diễn đàn để nhận sự trợ giúp từ các thành viên.

Mọi thành viên đều có quyền tham gia bình luận, thảo luận về các vấn đề trên các diễn đàn

Thành viên được cung cấp các thông tin bổ ích, có thể tham gia vào các sự kiện mà hocban.com tổ chức.

Xin chân thành cảm ơn !