Soạn bài: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Hướng dẫn

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

Câu 1: Đơn xin nghỉ học

- Thiếu: quốc hiệu và tiêu ngữ, tên người viết đơn, ngày tháng làm đơn, chữ kí.

- Sửa: thêm quốc hiệu và tiêu ngữ, lớp, tên người viết đơn, ngày tháng làm đơn, họ tên và chữ kí cuối đơn.

   + Có thể tách phần nội dung đơn thành hai: lí do nghỉ học, nguyện vọng đề đạt.

Câu 2: Đơn xin theo học lớp nhạc họa

- Thiếu:

   + lí do, nguyện vọng (điều nêu trong đơn trên không phải là lí do, nguyện vọng).

   + ngày tháng làm đơn.

- Sửa:

   + Thêm ngày tháng làm đơn.

   + Viết lại: Em tên là ..., nêu lí do, nguyện vọng theo học lớp nhạc, họa thật rõ, hợp lí.

Câu 3: Đơn xin phép nghỉ học

- Các mục của đơn đầy đủ.

- Tuy nhiên, cần chữa lí do: không thể ngồi dậy được, phải nhờ cha mẹ (hoặc anh chị viết hộ) và viết lại Em tên là ...

II. Luyện tập

Câu 1:

 | Soạn văn lớp 6

Câu 2: Viết đơn xin vào đội tình nguyện

 | Soạn văn lớp 6

Soạn bài: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi