Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

10/03/2014, 15:06
Địa chỉ: 144 Đường Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Ngày 21/12/1999, Khoa Sư phạm (tiền thân của Trường Đại học Giáo dục) chính thức được thành lập theo Quyết định số 1481/TCCB của Giám đốc ĐHQGHN. Việc thành lập Khoa Sư phạm đánh dấu sự ra đời một mô hình đào tạo mới trong lịch sử khoa học giáo dục Việt Nam - mô hình đào tạo mở hướng tới sự liên thông tuyệt đối trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. 

Từ khi thành lập cho đến nay, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển (1999-2009), với tất cả những thành tích đã đạt được, Khoa Sư phạm, tiền thân của Trường Đại học Giáo dục đã nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp, được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố, Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN. 

Để ghi nhận và phát triển mô hình đào tạo tiên tiến, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 441/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 4 năm 2009 thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở Khoa Sư phạm. Trường Đại học Giáo dục (VNU University of Education - UEd) đã trở thành thành viên thứ 6 trong ngôi nhà chung ĐHQGHN. 

Trường Đại học Giáo dục đang thể nghiệm một mô hình mới 3+1 và 4+1 trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông. Mô hình 3+1 được thiết kế với thời gian 3 năm đào tạo kiến thức cơ bản tại các trường đại học thành viên của ĐHQGHN và 1 năm đào tạo kiến thức nghiệp vụ sư phạm, giáo dục tại Trường Đại học Giáo dục. Mô hình 4 +1 được thiết kế đào tạo khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm, giáo dục cho những đối tượng cử nhân khoa học, ngành đào tạo tương ứng trong thời gian 1 năm.

Tính đến 2012, Trường Đại học Giáo dục đã tuyển sinh được 13 khoá đào tạo cử nhân sư phạm hệ chính quy với 3.579 sinh viên; 11 khoá đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục với 905 học viên cao học; 7 khoá đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử với gần 700 học viên; 10 khoá đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục với 109 nghiên cứu sinh (trong đó có 33 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Nhà nước); 8 chương trình liên kết đào tạo quốc tế với gần 663 học viên; bồi dưỡng hơn 2000 giảng viên của gần 50 trường đại học, cao đẳng về Giáo dục học đại học và Nghiệp vụ sư phạm đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn khác.

Song song với việc triển khai đào tạo trong nước, Trường Đại học Giáo dục đã triển khai có hiệu quả các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế và chuyển giao công nghệ đào tạo. Tính đến tháng 9 năm 2012, Trường đã triển khai 8 chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế với 663 học viên, trong đó 426 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng thạc sĩ.

Trường Đại học Giáo dục là thành viên hiệp hội giáo viên Châu Á - Thái Bình Dương; thành viên mạng lưới các trường đại học giáo dục Á - Phi; Đại diện duy nhất ở Việt Nam của Đại học Khảo thí Quốc tế Cambridge, Vương quốc Anh về đào tạo và cấp bằng hoặc chứng chỉ công nhận giảng viên đạt chuẩn quốc tế.

Sứ mệnh

Trường Đại học Giáo dục phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học theo định hướng đại học nghiên cứu nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên cho các bậc học; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục trên cơ sở liên kết với các chuyên gia, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn quốc tế. 

Tầm nhìn

Trường Đại học Giáo dục phấn đấu đến cuối những năm 2020 trở thành đại học nghiên cứu có các chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, đào tạo cho cả các nước trong khu vực và trên thế giới.
Hệ giá trị 
- Hệ giá trị cơ bản của Trường Đại học Giáo dục là vẫn tiếp tục xây dựng văn hoá của một tổ chức biết học hỏi, trong đó mọi thành viên sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng làm việc hết mình vì tổ chức.
- Chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp cao trong mọi hoạt động.
- Cam kết sự công bằng trong mọi thành viên, sinh viên của trường.

Nhiệm vụ chính

- Đào tạo đại học (cử nhân), sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (bao gồm cả các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp) và giáo viên các bậc học phổ thông; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn quốc tế.
- Nghiên cứu về lĩnh vực khoa học sư phạm, quản lý giáo dục và các khoa học giáo dục. Tham gia tư vấn cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các địa phương về các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển giáo dục, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học - công nghệ.
- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục đương nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan quản lý, nghiên cứu về giáo dục - đào tạo.
- Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ.


Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Giáo dục thực hiện theo Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Trường. 
Trường Đại học Giáo dục là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.


Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại học Giáo dục:
cctc
Trong đó:
• Ban Giám hiệu
Hiệu trưởng: PGS.TS. Lê Kim Long
Điện thoại: 04.3754.9102
Địa chỉ: Phòng 204, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: [email protected] 

Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Hữu Hoan
Điện thoại: 04.3754.7969
Địa chỉ: Phòng 301, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: [email protected]  

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Đức Huy
Điện thoại: 04.3754.8939
Địa chỉ: Phòng 302, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Email:  huynd.vnu.edu.vn 


• Hội đồng Khoa học và Đào tạo
- Chủ tịch: GS.TS.NGƯT. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
- Điện thoại: 04.3754.8091
- Địa chỉ: Phòng 306, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
- Email: [email protected]  


• Các phòng chức năng
- Phòng Đào tạo - Công tác Sinh viên
+Trưởng phòng: PGS.TS. Đinh Văn Dũng
+ Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trung Kiên
+ ĐT: 04.3754.7969
+ Địa chỉ: Phòng 201, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính
+Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hương
+ Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Huệ
+ ĐT: 04.3754.7462
+ Địa chỉ: Phòng 206, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Phòng Khoa học - Quan hệ quốc tế
+ Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích
+ ĐT: 04.3754.8676
+ Địa chỉ: Phòng 303, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Phòng Tổ chức - Hành chính
+ Trưởng phòng: TS. Phạm Văn Thuần
+ Phó Trưởng phòng: ThS. Nghiêm Thị Thanh
+ Phó Trưởng phòng: ThS. Đinh Thị Thanh Thủy
+ ĐT: 04.3754.8092       Fax:   04.3754.8092  
+ Địa chỉ: Phòng 203, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ cán bộ

Trường Đại học Giáo dục được tổ chức theo "mô hình mở và linh hoạt". Ngoài đội ngũ giảng viên do đơn vị quản lý, Trường huy động nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản thuộc các trường thành viên của ĐHQGHN (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ) tham gia hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời khai thác có hiệu quả đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm chất lượng cao là các giảng viên, các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục đang làm việc tại các trường, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước hoặc đã nghỉ hưu. Đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức cơ hữu là 289, bao gồm:
- Cán bộ, viên chức do Trường Đại học Giáo dục quản lý có 71, bao gồm: 03 giáo sư, 08 phó giáo sư, 19 tiến sĩ, 26 thạc sĩ, 11 cử nhân và 4 trình độ khác.
- Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học thành viên trong giai đoạn đào tạo cơ bản có 182, bao gồm: 18 giáo sư, 66 phó giáo sư, 43 tiến sĩ, 21 thạc sĩ và 34 cử nhân.
- Giảng viên đã nghỉ hưu tiếp tục hợp đồng lao động tại Trường Đại học Giáo dục gồm 7 người bao gồm: 02 giáo sư, 04 phó giáo sư và 01 tiến sĩ.
- Giảng viên thỉnh giảng có 29 người, bao gồm: 5 giáo sư, 14 phó giáo sư, 9 tiến sĩ và 01 cử nhân.


Trụ sở Nhà Trường

Địa điểm hiện tại

+ Cơ sở tại Cầu Giấy: Nhà G7, số 144, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
+ Cơ sở tại Thanh Xuân: Nhà C0, số 182, Đường Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa điểm tương lai

Cơ sở vật chất kỹ thuật và các khu phụ trợ khác của Trường Đại học Giáo dục sẽ được xây mới tại Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Khu trường mới cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây Bắc, với diện tích trên 18 ha, bao gồm nhà điều hành, giảng đường, khu thư viện, trung tâm đào tạo, viện nghiên cứu, phòng hội thảo, trường thực hành và các khu trung tâm giải trí, thể thao - một khu liên hợp hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường trong tương lai.
Bình luận