Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa: Tổng hợp lý thuyết Hóa học vô cơ

Toàn bộ lý thuyết của chương trình Hóa học vô cơ lớp 12 được tổng hợp sẽ giúp các sỹ tử dễ dàng khi học tập và ôn thi, chuần bị cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Những lý thuyết môn Hóa học được tổng hợp sẽ giúp học sinh có thể dễ dàng theo dõi và học tập hơn.Những lý thuyết môn Hóa học vô cơ được tổng hợp sẽ giúp học sinh có thể dễ dàng theo dõi và học tập hơn.

Các sỹ tử download full file PDF tại đây 

Trong tài liệu này, học sinh sẽ được củng cố những kiến thức về Hóa học vô cơ trong chương trình lớp 12. Đó là các kiến thức lý thuyết về Đại cương về kim loại, Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, sắt. Các phân biệt một số hợp chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch hóa học, vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Cuối cùng bạn sẽ được tổng hợp những kiến thức cơ bản nhất phần lý thuyết này.

Các sỹ tử sẽ được ôn luyện những kiến thức này thông qua 790 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Từ những câu hỏi về kiến thức cơ bản đến nội dung đòi hỏi sự liên hệ, tư duy của thí sinh. Những câu hỏi liên hệ thực tiễn sẽ giúp thí sinh có thể nhớ được kiến thức lâu hơn. Đây cũng là những câu hỏi giúp thí sinh có thể gỡ được điểm số bài thi của mình.

(Tổng hợp)