Ôn thi Hóa lớp 12: Cách nhận biết các hợp chất hữu cơ

Bảng thống kê cách nhận biết các hợp chất hữu cơ dưới đây sẽ giúp các sỹ tử tổng hợp được kiến thức của mình về dạng bài tập này.

Hóa hữu cơ là một trong hai nội dung quan trọng nhất trong chương trình hóa học lớp 12 cũng đồng thời trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Đây cũng là phần nhiều sỹ tử cho rằng rất khó để có thể học và ôn thi tốt được phần này. Các hợp chất hữu cơ có tên gọi dài dòng hơn và thay đổi theo nhóm, khối lượng nguyên tử và tính toán với những con số lớn hơn rất nhiều phần vô cơ khiến nhiều bạn khó có thể tiếp thu được kiến thức mới.

Phần nhận biết các chất hóa học nói chung và các chất vô cơ nói riêng là kiểu bài tập thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Các thuốc thử chính là chìa khóa để các thí sinh có thể tìm ra được đáp án đúng. Nhưng việc nhớ tên các loại thuốc thử khác nhau đối với mỗi loại hợp chất hữu cơ khiến nhiều học sinh gặp khó khăn.

Bảng thống kê dưới đây là các thuốc thử, hiện tượng của các hợp chất hữu cơ khi sử dụng các thuốc thử này.

on-thi-hoa-lop-12-cach-nhan-biet-cac-chat-huu-co-1on-thi-hoa-lop-12-cach-nhan-biet-cac-chat-huu-co-2on-thi-hoa-lop-12-cach-nhan-biet-cac-chat-huu-co-3on-thi-hoa-lop-12-cach-nhan-biet-cac-chat-huu-co-4

(Tổng hợp)