Ôn thi Địa lớp 12: Bảng so sánh một số vấn đề địa lý tự nhiên

Bảng so sánh các kiến thức phần địa lý tự nhiên trong chương trình lớp 12 dưới đây là cách rất tốt để các sỹ tử hệ thống được kiến thức của phần này.

Địa lý tự nhiên là một trong ba nội dung cơ bản và quan trọng nhất trong chương trình Địa lý lớp 12. Cùng với các nội dung khác như địa lý dân cư, địa lý kinh tế thì địa lý tự nhiên cũng là nội dung thường xuyên và chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT hay đại học, cao đẳng.

Kỳ thi THPT Quốc gia những năm trước đây, phần địa lý tự nhiên có thể chiếm từ 2 điểm đến 4 điểm của toàn bộ bài thi. Nội dung có thể trải rộng hay chỉ tập trung trong một số phần trong chương này. Đây cũng là chương cơ bản giúp các sỹ tử có thể giải quyết được các câu hỏi liên quan đến phần địa lý dân cư hay địa lý kinh tế.

Nhiều học sinh cho rằng phần địa lý tự nhiên khá khó thuộc và khó nhớ lâu vì các bạn khó liên hệ thực tế hơn những phần dân cư và kinh tế xã hội. Dù kiến thức của chương này không nhiều bằng chương địa lý kinh tế xã hội, nhưng rất khó để giải thích các nguyên nhân, hệ quả liên quan đến tự nhiên.

Tuy nhiên, đây là nội dung rất quan trọng nên sỹ tử lựa chọn bài thi Khoa học xã hội hay xác định sẽ xét khối C vào các trường đại học, cao đẳng thì chương này không thể bỏ qua. Nếu không thể học những kiến thức sâu thì hãy cố gắng học những kiến thức cơ bản và đảm bảo kiến thức ấy phải thực sự nắm chắc.
on-thi-dia-lop-12-bang-so-sanh-phan-dia-ly-tu-nhien-1on-thi-dia-lop-12-bang-so-sanh-phan-dia-ly-tu-nhien-2on-thi-dia-lop-12-bang-so-sanh-phan-dia-ly-tu-nhien-3on-thi-dia-lop-12-bang-so-sanh-phan-dia-ly-tu-nhien-4

Nguồn: Nguyễn Trường Thái