Đời sống kinh tế và văn hóa

24/10/2014| 0 Bình luận

                    l. Đời sống kinh tế, vănhoá

1.Sự chuyểmbiến của nền nông nghiệp

-Ruộng đất thuộcquyền sở hữu của nàh vua do nông dân canh tác

-Nhà nước rấtquan tâm tới nông nghiệp và đề ra nhiều biện pháp để phát triển nông nghiệp

*Nền nông nghiệp thờiLý phát triển vì

+Đất nước hoàbình, độc lập

+Nhà nước quantâm đến sản xuất nông nghiệp

+Nông dân hănghái sản xuất

*Việc cảy ruộngtịch điền của nhà vua có ý nghĩa:

-Thể hiện sự quantâm của nhà vua đến sản xuất nông nghiệp

2.Thủ côngnghiệp và thương nghiệp

-Nghề chăn tắm,ươm tơ, dệt lụa, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, nhà cửa rất phát triển nhưngphát triển nhất vẫn là nghề dệt.

-Ngoài ra, nghềlàm đồ trángức bằng vàng bạc,nghề làm giấy, nghề in bản gỗ, đúc đồng, rèn sắt,nhuộm vải, đều được mở rộng. có những công trình nổi tiếng.

-Việc buôn bánvới nước ngoài được mở mang hơn trướ

-Vân Đồn là nơibuôn bán với nước ngoài

lam
Đời sống kinh tế và văn hóa Đời sống kinh tế và văn hóa
7/10 1320 bài đánh giá