Sinh hoạt xã hội và...

24/10/2014| 0 Bình luận

                      ll. Sinh hoạt xã hội vàvăn hoá

1. Nhữngthay đổi về mặt xã hội

*Có 2 giai cấpchính

-Giai cấp thốngtrị:

+Địa chủ gồm:vua, quan lại, công chúa và một số nông dân giàu. Họ được cấp hoặc có ruộng

-Giai cấp bịtrị:

+Nông dânthường: nông dân từ 18 tuổi trở lên. Họ được nhận đất của làng xã

+Nông dân táđiền: nông dân không có ruộng. Họ nhận đất của địa chủ cày cấy và nộp địa tôcho địa chủ

*Ngoài ra,trong xã hội còn có những người thủ công, buôn bán. Họ sống rải rác ở khắp cáclàng, rèn nông cụ, sản xuất đồ dùng cần thiết hằng ngày và trao đổi nghĩa vụvới nhà vua

*Nô tì vốn làtù binh hoặc bị tội nặng, nợ nầng hay tự bán thân, phải phục vụ trong cung điệncủa nhà vua hoặc các nhà quan

2.Giáo dục vàvăn hoá

a, Giáo dục

-Năm 1070, Vănmiếu được xây dựng ở Thăng Long để thờ Khổng Tử

-Năm 1075, khoathi đầu tiên được mở để tuyển chọn quan lại

-Năm 1076, QuốcTử Giám được mở cho con em quý tộc đến học

*Vị trí của ĐạoPhật thời Lý: được các vua thời Lý ưa chuộng, sùng đạo Phật, đuợc mọi ngưòi coitrọng, quan tâm đến nhiều

b, văn hoá

-Nhân dân ta ưathích ca hát, nhảy múa. Hát chèo, múa rối nước đều phát triển. Dàn nhạc cótrống, đàn, sáo, nhị. Nhiều trò chơi dân gian như đá cầu, vật, đua thuyền rấtđược ham chuộng

-Kiến trúc vàđiêu khắc rất phát triển

-Một số côngtrình nghệ thuật có giá trị

-Trình độ điêukhắc tinh vi, thanh thoát được thể hiểntên các tượng Phật, ở các hình trang trírồng, các bệ đá hình hoa sen

Rồng mình trơn,toàn thân uốn khúc, uyển chuyển như một ngọn lửa là hinhg tượng ngệ thuật độcđáo, phổ biến ở thời Lý

-Phong cáchnghệ thuật dda dạng, độc đáo và linh hoạt của nhândân ta thời Lý đã đánh dấu sựra đời của một nềnvăn hoá riêng biệt của dân tộc-văn hoá Thang Long

lam
Sinh hoạt xã hội và... Sinh hoạt xã hội và...
8/10 1320 bài đánh giá