Vật lí(Quang học)

28/09/2014| 0 Bình luận
Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Vật lý 7

1.ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

a-Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:

+ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật

+Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn

+Có kích thước bằng kích thước của vật

+Khoảng cách từ một điểm của vật tới gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương

b-Các tia sáng đi từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S'

2.Gương cầu lồi: Gương có mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu gọi là gương cầu lồi

a-ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và luôn nhỏ hơn vật

b-Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước

lam
Vật lí(Quang học) Vật lí(Quang học)
7/10 1320 bài đánh giá