Lịch sử

28/09/2014| 0 Bình luận

Tuyên bố độc lập[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Việt Nam trongChiến tranh thế giới thứ hai, Cao trào kháng Nhật cứunước, Chiến dịch ĐôngDương thuộc Pháp (1945), và Cách mạng Tháng Tám

Ngày 11 Tháng 3 năm1945 khi quân đội Nhật Bản làm cuộc đảo chính lật đổ chính phủ Bảo hộ của Pháp, được sự hậuthuẫn và kiểm soát của Nhật, hoàng đế Bảo Đại ban ra một chiếu chỉ với nguyên văn:

"Theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình ÁChâu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: Kể từ ngày hôm nay, Hòa ướcBảo hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàntoàn chủ quyền của một quốc gia độc lập."[19]

Trần Trọng Kim được bổ nhiệm làm thủtướng một quốc gia mới với danh xưng Đế quốc Việt Nam nhưng hầu hết quyềnlực do lực lượng quân quản Nhật nắm giữ. Đến ngày 14 tháng 8 năm 1945 khi NhậtBản đầu hàng quân Đồng Minh, chính quyền Trần Trọng Kim mất chỗ hậu thuẫn không kiểmsoát được tình thế, đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn vô chính phủ. Quyềnlực của Pháp - Nhật không còn, tạo nên một khoảng trống quyền lực chính trịtrên cả nước.

Đúng thời điểm này,lực lượng Việt Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã tổ chức thành công cuộc Cách mạng tháng Tám, giànhlấy quyền lực ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, họ kém thành công hơn ở miềnNam. Quyền lực của phát xít Nhật không còn, chính quyền Đế quốc Việt Nam sụp đổsau hơn 5 tháng tồn tại, hoàng đế Bảo Đại thoái vị. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Hà Nội, Hồ ChíMinh tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộnghòa độc lập và thống nhất từ miền Bắc tới miềnNam. Đầu năm 1946, một cuộc bầu cử toàn quốc đã được tổ chức. Những người Cộngsản chiếm ưu thế, song các phe phái khác cũng được mời tham gia chính phủ mộtcách rộng khắp. Quốc kỳ được chọn là cờ nền đỏ, sao vàng năm cánh.

Chiến tranh Đông Dương[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Chiến tranh Đông Dương  Trận Điện Biên Phủ

lam
Lịch sử Lịch sử
7/10 1320 bài đánh giá