Thông tin

Những bộ yaoi hay nhất cần xem

07/10/2016| 0 Bình luận
  1. Những bộ yaoi mà tớ tâm đắc nhất..hình đẹp + nội dung hay anh One kanai ,   monochrome factor                                                                                                                                                                            _mối tình xuyên biên giới                                                                                                                          --_Ling QiKết quả hình ảnh                                               _Mối tình đầu đẹp nhất thế gian              Kết quả hình ảnh                                                  _Mối tình trong sáng                                                                                                                                                                            Kết quả hình ảnh_                                                           Papa to kiss in the dark Kết quả hình ảnh                                                                                              _ KuroshitsujiKết quả hình ảnh cho hắc quản gia_Này hội trưởng Kết quả hình ảnh cho nay hoi truong_                     Người cha xinh đẹpKết quả hình ảnh                                                                                                                                                                                                                                         _Super LoverKết quả hình ảnh cho super lovers  _ Gakuen HeavenKết quả hình ảnh cho gakuen heaven                                         _ Dramatical  MurderKết quả hình ảnh cho Dramatical Murder _GravitationKết quả hình ảnh cho gravitation _ _Love less Kết quả hình ảnh_ Love SatageKết quả hình ảnh cho love stage
Những bộ yaoi hay nhất cần xem Những bộ yaoi hay nhất cần xem
7/10 1320 bài đánh giá