Thông tin

Trình bày đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay

07/07/2016| 0 Bình luận
Hệ hô hấp có thêm hệ thống túi khí thông với phổi. Hệ tuần hoàn cơ tim 4 ngăn máu không bị pha trộn , phù hợp với trao đổi chất mạch ở chim . Hệ bài tiết không có bóng đái , làm cơ thể chim nhẹ  .Chim mái có buồng trứng trái và ống dẫn trứng trái phát triển .Não chim phát triển do liên quan đến đời sống và hoạt động phức tạp
Trình bày đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay Trình bày đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay
7/10 1254 bài đánh giá