Thông tin

So sánh tim của chim bồ câu và tim của thằn lằn

07/07/2016| 0 Bình luận
Tim của chim bồ câu gồm 4 ngăn hoàn toàn , màu đỏ tươi giàu oxi đi nuôi cơ thể. Tim của thằn lằn gồm 3 ngăn , xuất hiện vách ngăn tâm thất ht máu pha ít đi nuôi cơ thể.
So sánh tim của chim bồ câu và tim của thằn lằn So sánh tim của chim bồ câu và tim của thằn lằn
8/10 1254 bài đánh giá