HỌC TOÁN CUNG NHAU NHÉ

03/04/2016| 1 Bình luận
 7. Cho đường tròn (O; R) và một dây MN, trên tia MN lấy điểm E sao cho E nằm ngoài đường tròn. Từ điểm chính giữa I của cung lớn MN kẻ đường kính IK của đường tròn cắt dây MN tại H. Tia IE cắt đường tròn tại P. Các dây MN và KP cắt nhau tại Q. a) Chứng minh tứ giác HIPQ nội tiếp. b) Chứng minh KP là tia phân giác của MPN. c) Chứng minh EP. EI  = EN.EM.
sister's karry 
HỌC TOÁN CUNG NHAU NHÉ HỌC TOÁN CUNG NHAU NHÉ
8/10 1254 bài đánh giá