ĐÀO TẠO QUẢN LÝ MẦM NON-QUẢN LÝ GIÁO DỤC

10/10/2018| 0 Bình luận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

Số: /TBTS-ĐHSPHN2

Hà Nội, ngày  tháng  năm 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

-Căn cứ công văn soos92/TT-ĐHSPHN ngày 17/03/2014 Của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 về việc phối hợp , đặt lớp Đào tạo bồi dưỡng Chứng Chỉ Nghiệp Vụ quản lýGiáo Dục công ty cồ phần  giáo dục Việt Nam.
-Căn cứ vào nhu cầu thực tế của cán bộ quản lý , giáo viên đang công tác tại các Trường Học trên toàn quốc.
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, Công Ty cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp Bồi Dưỡng  Nghiệp Vụ Quản Lý giáo dục như sau :
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Cán bộ quản lý phòng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo,phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố, cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường học và nguồn chưa có chứng chỉ quản lý.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH : ( Theo chương trình ban hành tại quyết định số 382 /QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2012)

STT

Học phần Bồi Dưỡng

1

Tổng quan về khóa học Quản lí và Quản lí nhà nước về GĐ-ĐT

2

Đường lối phát triển GD-ĐT và Lập kế hoạch phát triển thị trường

3

Quản lí sự thay đổi và phong cách lãnh đạo

4

Quản lí nguồn lực trong nhà trường

5

Quản lí hoạt động dạy và học

6

Kỹ năng hỗ trợ quản lý nhà trường

7

Xây dựng phát triển nhà trường

8

Thanh tra , kiểm tra và kiểm định chất lượng Giáo Dục

9

Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm và ứng dụng CNTT trong nhà trường.

III. HỌC PHÍ
Học phí :3.500.000 đ/ 1 học viên/1 khóa học ( Ba triệu năm trăm nghìn đồng )Giảm  300.000 đ khi đăng kí trước Khai Giảng.
IV. HỒ SƠ
1.Bản sao CMND có công chứng.
2.02 ảnh 3*4 ( mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
3. Bằng Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên công chứng.
V.THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM.
1.Thời điểm :3 tháng
-Chủ Nhật :8h-11h30,13h30-16h30.
2.Địa điểm : số 65 đường GS1, Đông Hòa-Dĩ An-Bình Dương.( Gần Big C Dĩ An trên quốc lộ 1K)
VI.CHỨNG CHỈ :Kết thúc khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lí giáo dục , học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội II cấp Chứng chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Quản Lí Giáo Dục ( chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc ) ( Khoảng 1,5 tháng sau ngày thi sẽ có chứng chỉ , học viên sẽ được thông báo qua gmail )
VII. ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ VÀ NHẬN HỒ SƠ:
Trần Thị Nhật
Công Ty Cổ Phần giáo Dục Việt Nam 
Địa chỉ : Số 65 GS1, Đông Hòa-Dĩ An-Bình Dương.
Ngoài ra còn mở lớp tại các chi nhánh :Quận 10, Tân Phú, Bình Thạnh, Bình Tân-HCM, Hà Nội,Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Định, Đà Lạt, Cần Thơ...
Điện thoại :0981 116 773
Cá nhân , Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo , gửi Phiếu đăng ký qua mail hoặc liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.
Trân trọng cám ơn!

TRẦN THỊ NHẬT 

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ MẦM NON-QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ MẦM NON-QUẢN LÝ GIÁO DỤC
7/10 1254 bài đánh giá