ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CAO ĐẲNG-ĐẠI HỌC

10/10/2018| 0 Bình luận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 12/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

                                                              BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ  GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
                                                 (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT -BGDĐT ngày 12  tháng  năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ

Trong đó bao gồm:

- Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

2. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lí thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

10

10

30

2

Tâm lí học dạy học đại học

1

10

10

30

3

Lí luận dạy học đại học

3

30

30

90

4

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

15

30

60

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

15

30

60

6

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

10

10

30

7

Tâm lí học đại cương

2

15

30

60

8

Giáo dục học đại cương

3

30

30

90

 

Tổng cộng

15

135

180

450

  
III.HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
-Học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật (8h00-11h30,13h30-16h30)
-Thời lượng:2-2.5 Tháng
IV.HỌC PHÍ
2.500.000/1 học viên/1 khóa học ( Hai triệu năm trăm ngàn đồng /1 học viên /1 khóa học )
Giảm 200k trước Khai Giảng.
V.HỒ SƠ.
1.Giấy đăng ký học (Theo mẫu, có dán ảnh, dấu xác nhận và dấu giáp lai mộc tròn đỏ trên ảnh ) gửi kèm Thông Báo.
2.2 Bản sao Chứng Minh Nhân Dân có công chứng.
3.2 Bản sao bằng Tốt Nghiệp đại học trở lên có công chứng.
4.3 Tấm hình 3*4 (1 hình dán phiếu đăng kí, 2 hình ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh  ở mặt sau )
VI.THỜI GIAN 
-Lớp Thứ 7 và Chủ Nhật ( 8h-11h30;13h30-16h30). Thời gian 2-2.5 tháng.
-Học trên 50% sẽ được tham gia thi để cấp chứng chỉ.
VII.CHỨNG CHỈ 
Kết thúc khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội II cấp chứng chỉ  Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm  cho Giảng viên CĐ-ĐH ( chứng chỉ có giá trị vĩnh viên trên toàn quốc ) (khoảng 1.5 Tháng có chứng chỉ , học viên sẽ được thông báo qua mail.
VIII. ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ VÀ NHẬN HỒ SƠ 
Trần Thị Nhật
Công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Địa điểm :số 65 đường GS1, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương.
Điện thoại liên hệ :0981 116 773
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CAO ĐẲNG-ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CAO ĐẲNG-ĐẠI HỌC
8/10 1254 bài đánh giá