Thông tin
Danh mục bài viết
Tổng hợp
  • Rừng Chàng Riệc – Tây Ninh

    Lựa chọn đặt Căn cứ lãnh đạo tác chiến ở trong rừng là phần đặc trưng của cách mạng Việt Nam thời chống Mỹ, rừng là lá chắn bảo vệ quân dân ta thoát khỏi tầm ...

1