Thông tin
Ca dao , tục ngữ về ngày gia đình
  • Ca dao , tục ngữ về ngày gia đình

    Bao giờ cá lý hóa long Đền ơn cha mẹ bỏ công sinh thành. Bồng bồng con nín con ơi Dưới sông cá lội, trên trời chim bay. Ước gì mẹ có mười tay Tay kia bắt cá, tay này bắn chim. Một tay tuốt chỉ ...

1