Thông tin
Vì sao nói công xã Paris là nhà cuộc kiểu mới
  • Vì sao nói công xã Paris là nhà cuộc kiểu mới

    -Hay nói tóm gọn lại là : nhà nước do dân vì dân , quyền lợi của công nhân , nông dân , là nhà nước đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo . - Công xã pari là một nhà nước kiểu mói vì công xã pải là một nhà nước của ...

1