Thông tin
[Vật Lí 8] Bài 4. Biểu Diễn Lực
  • Giải bài tập Vật Lí 8 Bài 4. Biểu Diễn Lực

    Bài 4.1. Trang 12 – Bài tập vật lí 8. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào ? A. Không thay đổi. B. Chỉ có thể tăng dần. C. Chỉ có thể giảm dần. D. Có thể tăng dần ...

1