Thông tin
Soạn bài cô bé bán diêm của An-đéc-xen
  • Soạn bài cô bé bán diêm của An-đéc-xen

    I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Hãy xác định ba phần của văn bản này nếu lấy việc em bé quẹt những que diêm làm phần trọng tâm. Căn cứ vào đâu để có thể chia phần thứ hai thành những đoạn nhỏ hơn? - Truyện này có thể chia ...

1