Thông tin
Giải thích câu ''Mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng''
  • Giải thích câu ''Mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng''

    Mua đắt ( tới ba vạn) Bán rẻ ( chỉ có ba đồng) hay { Mà để gầy dựng tên tuổi cho 1 con nguời, cho một nhãn hiệu, cho 1 địa danh hay cho bất cứ điều gì, con người ta buộc phải đổ vào đó biết bao công sức , tiền bạc ...

1