Tổng hợp
  • CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM !!!!!!!!!!!!!!!

    Có lẽ mẹ không biết Cái ngày tám tháng ba Có lẽ vì mẹ già Nhà quê mình lam lũ. Dường như khi con lớn Là khi con đi xa Cái ngày tám tháng ba Dường như xa vời vợi. Ở những chốn thị thành Ngày này ...

  • lời một bài hát tôi thích

    凯:跟着我 左手 Karry: Gēnzhe wǒ zuǒshǒu 右手 一个慢动作 yòushǒu yīgè màn dòngzuò 右手 左手 慢动作重播 yòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbò 玺:这首歌 给你快乐 Jackson: Zhè shǒu gē gěi nǐ kuàilè 你有没有爱上我 nǐ yǒu méiyǒu ài shàng wǒ ...

1