Lời dịch bài hát : Remember That - Jessica Simpson

Lyrics Remember That - Jessica Simpson
Remember how he told you you were stupid
How he couldn't even look at you anymore
Remember how he told you you were crazy
How he got out of the car and slammed the door
He said you cant do anything right
Why you gotta make me so mad
Just get outta my sight
Remember that

Chorus
When its 3 am and he's at your door
And he wants you back
And he's begging for forgivness
Remember that
When your phone keeps ringing all night long
And that same old weakness gets so strong that you're helpless
Remember that

Remember how he pushed you in the hallway
Just enough to hurt a little bit
Remember the whiskey in his whispers
And the lies that fell so easy from his lips
He said he'll never do it again
You can't take it back
The proof is on your skin
Remember that

Chorus
When its 3am and he's at your door
And he wants you back
And he's begging for forgivness
Remember that
When your phone keeps ringing all night long
And that same old weakness gets so strong that you're helpless
Remember that

It doesn't matter how he hurts
You with his hands or with his words
You don't deserve it
It ain't worth it
Take your heart and run

Chorus

Remember you're gonna be all right take it from me i've stood there in your shoes
Lời việt Remember That - Jessica Simpson
Hãy nhớ đến việc anh ta nói với cậu ra sao, cậu thật ngốc
Làm sao anh lại không thể nhìn vào cậu nữa
Hãy nhớ đến việc anh ta nói với cậu ra sao, cậu mê muội
Làm sao anh ta có thể ra khỏi xe và đóng sầm cửa lại
Anh ta đã nói cậu chẳng thể làm điều gì đúng đắn
Vì sao cậu lại làm cho tớ giận
hãy biến khỏi tớ đi
và nhớ lấy

Chorus
Khi 3 giờ sáng anh ta ở trước cửa nhà cậu
Và anh ta muốn anh trở lại
và anh ta cầu xin sự tha thứ
Hãy nhớ lấy
Điện thoại của cậu đã reng suốt đêm
...
Remember That - Jessica Simpson Remember That - Jessica Simpson
8/10 2718 bài đánh giá
Bình luận cho Remember That - Jessica Simpson