Lời dịch bài hát : Walking In The Rain - A1

Lyrics Walking In The Rain - A1
Walking In The Rain Lyrics

[ben:] Sitting by the window
Singing songs of love
Wishing you were here
Because the memory's not enough
wear my mask in silence
pretending i'm alright
If you could see then you would be
here standing by my side

Chorus:
It may be hard to believe
But girl you're the only one i need
It may be hard along the way
It's this feeling i get
When blue skies turn to grey

Feels like i'm walking in the rain
I find myself trying to wash away the pain
cause i need you to give me some shelter
cause i'm fading away
and baby, i'm walking in the rain

[christian:] Every single hour
of every single day
I need to cry, my eyes are dry
I've cried my tears away
Can't help but remember
how you made me feel
You dressed my soul and made me whole
You made my life complete

(chorus)

[ben:] of all we've said and done
remains the memories of days
when life was fun
but now when you are gone
i sit alone to watch the
setting of the sun
feels like i'm walking in the rain
i find myself trying to wash away the pain
cause i need you to give me some shelter
cause i'm fading away
and baby, i'm walking in the rain

[christian:] i said baby, i'm
walking in the rain
Lời việt Walking In The Rain - A1
Bước đi trong mưa

[ben:] Ngồi bên cửa sổ,
hát bản tình ca
Ước sao em có ở đây
Vì những kỷ niệm chẳng thể đủ
Mang mặt nạ trong lặng thinh
giả bộ như mình đang ổn
Nếu như em có thể nhìn thấy thì hẳn em
sẽ có ngay bên cạnh anh đây

Điệp khúc :
Có thể khó mà tin được
Nhưng em ơi anh chỉ cần em thôi
Có thể khó lòng mà bước tiếp
Đó là cảm lúc lúc này của anh
Khi bầu trời xanh đang đổi sang sắc xám

Cảm giác như anh đang bước trong mưa
Tìm kiếm lại ...
Walking In The Rain - A1 Walking In The Rain - A1
8/10 2710 bài đánh giá
Bình luận cho Walking In The Rain - A1