Lời dịch bài hát : Pretty In Punk - Fall Out Boy

Lyrics Pretty In Punk - Fall Out Boy
Walking off that stage tonight
I know what you're thinking
"He stands alone because he's high on himself"
But if you only knew..

I was terrified and would you mind if I
Sat next to you and watched you smile
So many kids but I only see you
And I don't think you notice me
Well I've seen your boyfriend
and I don't think he treats you right
But that's none of my business is it?


I'm not the way you think I am, no
I'm not the way you think I am, no

The only girl who ever gave me the time
was the one who only wanted five minutes of mine
Knocking boots in the back,
How degrading is that?
I decline

I'm too terrified and would you mind if I
sat next to you and watched you smile
So many kids but I only see you
And I don't think you notice me
Well I've seen your boyfriend
and I don't think he treats you right
But that's none of my business is it?

I'm not the way you think I am, no
I'm not the way you think I am, no

I'm not the way you think I am, no
I'm not the way you think I am, no
I'm not the way you think I am, no
I'm not the way you think I am, no

I'm not the way you think I am, no
I'm not the way you think I am, no, no
Lời việt Pretty In Punk - Fall Out Boy
Rời sân khấu biểu diễn đêm nay
Tôi biết em đang nghĩ gì rồi!
"Anh ta đứng có một mình vì anh ta kiêu căng quá mà"
Nhưng nếu như em biết nhỉ...

Rằng tôi đang run lắm đây, và em có phiền không
Nếu tôi ngồi bên em và ngắm em cười
Có bao nhiêu người nhưng tôi chỉ thấy có mỗi mình em thôi
Và em cũng có để mắt đến tôi chút xíu nào đâu
Tôi vừa mới nhìn thấy bạn trai của em đấy
Và tôi chẳng nghĩ rằng hắn ta đối xử tử tế với em
Nhưng đó có phải chuyện của tôi đâu nhỉ?

Tôi không phải người ...
Pretty In Punk - Fall Out Boy Pretty In Punk - Fall Out Boy
9/10 2709 bài đánh giá
Bình luận cho Pretty In Punk - Fall Out Boy