Lời dịch bài hát : Hate me - Children of Bodom

Lyrics Hate me - Children of Bodom
I was born in ashes of molten hatred
Raised by demons in abodes of the end
The Reaper's scythe I fall upon to light my path
Wrecked by mangled wounds of (***) life
I have become become the resurrection of the Evil one
'Y know that I don't ing care if I live or die

I need a bishop preaching fire to get away with my sins
I despise everything I see so I don't give a if ya hate me

Ain't got respect for humanity
Never lived or wanted immortality
The Reaper's shadow I fall upon to obscure my path
Every day I'm being battered up until I bleed
You motheras just leave me be
Ya could never give me cure for the pain I feel inside

Led by the Reaper I walk in the night
Show me the way to yer kingdom come

I believe in Armageddon, I've been baptised in alcohol
I'm enbodyment of Antichrist
I'm living for my own demise
Lời việt Hate me - Children of Bodom
Ta được sinh ra trong cát bụi của sự căm thù nung chảy
Được lũ yêu ma nuôi dưỡng nơi tận cùng của cõi chết
Đi theo lưỡi hái của thần chết là con đường ta đã chọn cho cuộc đời
Cuộc đời đã bị hủy hoại bởi những vết thương lở loét của xã hội
Ta đã hồi sinh thành một loài quỹ dữ
Các người biết đấy sự sống và cái chết chẳng làm ta bận tâm

Ta cần một vị linh mục cầu nguyện dưới ánh lửa cho tội lỗi của ta
Ta khinh ghét những gì ta chứng kiến
Nhưng ta cóc quan tâm tới sự thù ghét của loài người

Ta chẳng ...
Hate me - Children of Bodom Hate me - Children of Bodom
7/10 2708 bài đánh giá
Bình luận cho Hate me - Children of Bodom