Lời dịch bài hát : Wise up - Aimee Mann

Lyrics Wise up - Aimee Mann
It's not
What you thought
When you first began it
You got
What you want
Now you can hardly stand it though,
By now you know
It's not going to stop
It's not going to stop
It's not going to stop
'Til you wise up
You're sure
There's a cure
And you have finally found it
You think
One drink
Will shrink you 'til you're underground
And living down
But it's not going to stop
It's not going to stop
It's not going to stop
'Til you wise up
Prepare a list of what you need
Before you sign away the deed
'Cause it's not going to stop
It's not going to stop
It's not going to stop
'Til you wise up
No, it's not going to stop
'Til you wise up
No, it's not going to stop
So just...give up
Lời việt Wise up - Aimee Mann
Hãy khôn ngoan lên

Đó không phải là điều anh muốn
Khi anh mới bắt đầu chuyện này
Anh đã lấy được những gì anh muốn
Nhưng bây giờ anh không thể chịu đựng được những điều ấy
Đến lúc này, anh phải biết rằng
chuyện này không kết thúc đâu
chuyện này sẽ không kết thúc đâu
chuyện này sẽ không kết thúc đâu
Cho đến lúc anh khôn ngoan lên
Anh chắc chắn rằng
Sẽ có cách chữa trị
Và anh nghĩ rằng anh đã tìm ra nó rồi
Thêm một ly rượu nữa thôi
Sẽ đưa anh vào lòng đất
Và sống ...
Wise up - Aimee Mann Wise up - Aimee Mann
9/10 2703 bài đánh giá
Bình luận cho Wise up - Aimee Mann