Lời dịch bài hát : Walking On A Dream - Empire of the Sun

Lyrics Walking On A Dream - Empire of the Sun
Walking on a dream
How can I explain
Talking to myself
Will I see again

We are always running for the thrill of it thrill of it
Always pushing up the hill searching for the thrill of it
On and on and on we are calling out and out again
Never looking down I’m just in awe of what’s in front of me

Is it real now
When two people become one
I can feel it
When two people become one

Thought I’d never see
The love you found in me
Now it’s changing all the time
Living in a rhythm where the minutes working overtime

Catch me I’m falling down
Catch me I’m falling down

Don’t stop just keep going on
I’m your shoulder lean upon
So come on deliver from inside
All we got is tonight that is right till first light
Lời việt Walking On A Dream - Empire of the Sun
Dạo bước trong cơn mơ
Làm sao có thể giải thích
Tự nói với chính mình
Rồi sẽ thấy lại thôi

Chúng ta luôn rộn lên vì niềm vui đó,
Luôn cố gắng lên trên đồi để tìm kiếm niềm vui đó
Cứ iếp tục chúng ta lại kêu gọi
Đừng bao giờ nhìn xuống, tôi chỉ hơi kinh ngạc với những gì trước mắt

Phải chăng lúc này là sự thật
Khi hai kẻ thành một
Tôi có thể cảm nhận điều đó
Khi hai kẻ thành một

Cứ nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thấy
Tình yêu em đã tìm thấy trong tôi
Giờ ...
Walking On A Dream - Empire of the Sun Walking On A Dream - Empire of the Sun
8/10 2703 bài đánh giá
Bình luận cho Walking On A Dream - Empire of the Sun