Lời dịch bài hát : Hallelujah - Rufus Wainwright

Lyrics Hallelujah - Rufus Wainwright
Hallelujah LyricsWell I heard there was a secret chord
that David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well it goes like this:
The fourth, the fifth, the minor fall and the major lift
The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

Well your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you to her kitchen chair
She broke your throne and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

Well Baby I've been here before
I've seen this room and i've walked this floor,
I used to live alone before I knew you
And I've seen your flag on the marble arch
But love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

Well there was a time when you let me know
What's really going on below
But now you never show that to me do you
But remember when I moved in you
And the holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah

Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

Maybe there is a God above
But all I've ever learned from love
Was how to shooted someone who outdrew you
And it's not a cry that you hear at night
It's not somebody who's seen the light
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah
Lời việt Hallelujah - Rufus Wainwright
HA-LÊ-LU-DA
Bản hợp âm bí ẩn được xướng lên
Mà David đã chơi qua, nó làm hài lòng Người( Người ở đây là Chúa áh!)
Mà ngưoi đâu nghe được đâu, đúng ko?
Nó như vậy này:
Quãng tư, quãng năm, điệu thứ trầm và điệu trưởng ngân.
Ông Vua khó khăn soạn bản Ha-lê-lu-da....

Ha-lê-lu-da.....

Lòng tin của ngươi mạnh mẽ nhưng ngươi cần có thử thách
Ngưoi thấy cô ta tắm dưới hiên
Ngươi bị sụp đổ trước vẻ đẹp và ánh trăng ấy
Cô ta trói buộc ngươi ngay trên chiếc ghế ăn
Cô ta phá tan chức ...
Hallelujah - Rufus Wainwright Hallelujah - Rufus Wainwright
7/10 2702 bài đánh giá
Bình luận cho Hallelujah - Rufus Wainwright