Lời dịch bài hát : Straight Ahead - David Cook

Lyrics Straight Ahead - David Cook
I've got questions for you
You've got answers untrue
I can walk these circles all night long
Take a pill and sleep off
Everything you can think of
Walking all these circles to a song
Could you play me something new?

So take a minute just to breathe
And think of everything you wanted
And what you got instead
Is it a labor just to see
Around the left, the right, over my head
To straight ahead

Find a new way to feel right
Between this time a fistfight
I can read the circles 'round your eyes
This is life, this is no rhyme
Find a beat, find the right time
To organize the circles to a song
Could you play me something new?

So take a minute just to breathe
And think of everything you wanted
And what you got instead
Is it a labor just to see
Around the left, the right, over my head
To straight ahead, yeah

So take a minute just to breathe
And think of everything you wanted
And what you got instead

So take a minute just to breathe
And think of everything you wanted
And what you got instead (what you got instead)
Is it a labor just to see
Around the left, the right, over my head
To straight ahead, yeah
Lời việt Straight Ahead - David Cook
Anh có một câu hỏi dành cho em
Và câu trả lời của em không chân thật
Anh có thể đi lòng vòng suốt đêm
Uống viên thuốc và ngủ thật say
Mọi điều em nghĩ đến
Xoay vòng theo một bài hát
Em có thể chơi bài nào mới không?

Vậy hãy dành ra một phút để thở
Và nghĩ về mọi điều em muốn
Và điều gì em có được thay vì thế
Đó có phải là công việc nặng nhọc chỉ để nhìn thôi không
Chung quanh bên trái, phải và cả trên đầu
Tiến về phía trước

Tìm một con đường để cảm thấy thoải mái
...
Straight Ahead - David Cook Straight Ahead - David Cook
9/10 2698 bài đánh giá
Bình luận cho Straight Ahead - David Cook