Lời dịch bài hát : Carry On Till Tomorrow - Badfinger

Lyrics Carry On Till Tomorrow - Badfinger
Carry On Till Tomorrow
Artist: Badfinger
Composer: unknown

In younger days, I told myself my life would be my own
And I'd leave the place where sunshine never shone
For my life's too short for waiting when I see the rising sun
And I know again that I must carry on
Carry on till tomorow, there's no reason to look back
Carry on, carry on, carry on
Beyond the shadows of the clouds and gone into the sky
Carry on till I find the rainbow's end
For my life's too short for waiting when I see the rising sun
And I know again that I must carry on

Carry on till tomorow, there's no reason to look back
Carry on, carry on, carry on

Drifting along the wings of freedom, leave this stormy day
And we'll ride to tomorrow's golden fields
For my life's too short for waiting when I see the rising sun
And I know again that I must carry on

Carry on till tomorow, there's no reason to look back
Carry on, carry on, carry on

And when the heavy journey's done, I'll rest my weary head
For the world and it's colours will be bright
For my life's too short for waiting when I see the rising sun
And I know again that I must carry on

Carry on till tomorow, there's no reason to look back
Carry on, carry on, carry on
Lời việt Carry On Till Tomorrow - Badfinger
Tiếp tục đến ngày mai

Thời trai trẻ, tôi đã tự bảo cuộc đời của tôi là của chính tôi
Và tôi sẽ rời nơi mà mặt trời không chiếu tới
Cuộc đời tôi quá ngắn để chờ xem bình minh
Và tôi biết mình lại phải tiếp tục
tiếp tục cho đến ngày mai, chẳng có lý do gì để nhìn lại
Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục
Ở phía xa những bóng mây đã giăng khắp trời
Vẫn tiếp tục tìm đến tận cùng cầu vồng
Vì cuộc đời tôi quá ngắn để chờ xem bình minh
Và tôi biết mình lại phải tiếp tục

Tiếp tục cho đến ngày ...
Carry On Till Tomorrow - Badfinger Carry On Till Tomorrow - Badfinger
7/10 4141 bài đánh giá
Bình luận cho Carry On Till Tomorrow - Badfinger