Lời dịch bài hát : Well Well Well - Duffy

Lyrics Well Well Well - Duffy
Well Well Well
Well Well Well
Well Well Well
Well Well Well

Highly suspicious, where was I last night
Seek and you shall find
And it goes in my mind, you make me draw the line
I didn’t commit any crime

I’m not guilty of what you’re saying I do
I’m not guilty of what you’re saying I do

Well Well Well

Why you giving me the third degree?
Why you giving me the third degree?

When I’m not guilty of what you’re saying I do
I’m not guilty of what you’re saying I do

I’m not that cagey
But I don’t need to explain
There’s nothing to blame

You’ll only drive me away
There’s so many questions everyday
You make me go insane

I’m not guilty of what you’re saying I do
I’m not guilty of what you’re saying I do

Well Well Well

Why you giving me the third degree?
Why you giving me the third degree?

When I’m not guilty, of what you’re saying I do
I’m not guilty, of what you’re saying I do

Well Well Well
Well Well Well
Well Well Well

I’m not guilty (I’m not guilty)
Of what you’re saying I do
I’m not guilty (I’m not guilty)
Of what you’re saying I do

Why you giving me the third degree?
Why you giving me the third degree?
Why you giving me the third degree?
Why you giving me the third degree?

Well Well Well
Lời việt Well Well Well - Duffy
Hay lắm! Hay lắm! Hay lắm!
Hay lắm! Hay lắm! Hay lắm!
Hay lắm! Hay lắm! Hay lắm!
Hay lắm! Hay lắm! Hay lắm!

Rất đáng ngờ, chỗ tôi ở đêm qua
Kiếm tìm đi và anh sẽ thấy
Và mọi thứ diễn ra tỏng tâm trí, anh khiến tôi phảit đặt ra giới hạn
Tôi đã không phạm bất kì tội ác nào

Tôi không có tội về những điều anh nói tôi làm
Tôi không có tội về những điều anh nói tôi làm

Hay lắm! Hay lắm! Hay lắm!

Tại sao anh cứ hỏi dồn tôi thế?
Tại sao anh cứ hỏi dồn tôi thế?
...
Well Well Well - Duffy Well Well Well - Duffy
9/10 4140 bài đánh giá
Bình luận cho Well Well Well - Duffy