Lời dịch bài hát : Heart To Heart - Chris Brown

Lyrics Heart To Heart - Chris Brown
My love, My love, My love
What would I do without ma love
My love, My love, My love

Lately I've been sensing
theres some problems going on with us, (Yea, U and I)
And baby thats a problem I take real serious
I can't lie
It gets to me
I don't know what to do but to tell u that I love you
And you know this cause I show it
Outsiders try to blow it but I can't let it happen No

Everybodys business ain't nobodys business
In other words
They don't know half of what I go through
(To give) give you what u need
(To be there) to be there for you and still do my thing
I'm talkin' bout music
Cause it's what I gotta do to express how I really feel
See you write the song girl and I just do the singing
Without you I can't live
So heart to heart

[Chorus]
Baby heart to heart
(Baby you're) You're the biggest part of my needs, girl
They can tell their stories
What you do for me
It gets too deep, girl

What I'd do for you
You'll never know
What they say to you
Girl let him go (You don't need him)
You don't need him
You'd be better off hanging out with me
They try to break us up
They don't understand our love cause it gets to deep, girl

Check
I know a way to make a bunch of people love me
If you were to leave me all by myself
Soon as we turn our way back they hustle out
To tell someone else whats goin on
Misery likes company but we're the only conpany
we need to be happy
And you know this cause I show it
Outsiders try to blow it but I can't let it happen No

Everybodys business ain't nobodys business
In other words
They don't know half of what I go through
(To give) give you what u need
(To be there) to be there for you and still do my thing
I'm talkin' bout my music
Cause it's what I gotta do to express how I really feel
See you write the song girl and I just do the singing
Without you I can't live
So heart to heart

[Chorus]
Baby heart to heart
(Baby you're) You're the biggest part of my needs, girl
They can tell their stories
What you do for me
It gets too deep, girl

What I'd do for you
You'll never know
What they say to you
Girl let him go (You don't need him, let him go)
You don't need him
You'd be better off hanging out with me
They try to break us up
They don't understand our love cause it gets to deep, girl

Check
My love, My love, My love
(What would I do
What would I do without ma love?
(without ya lovin in ma life? I don't know)
My love, My love, My love
Without you I can't live, ain't no it way

My love, My love, My love
(You're the only one I need in order to be happy,)
What would I do without ma love
(don't you ever leave me)
My love, My love, My love

Without you I can't live
So heart to heart

[Chorus]
Baby heart to heart
(Baby you're) You're the biggest part of my needs, girl
(They can tell their stories) They can tell their stories
What you do for me
It gets too deep, girl

What I'd do for you
You'll never know
What they say to you
Girl let him go
You don't need him
You'd be better off hanging out with me
They try to break us up
(they don't understand our love cause it gets to deep, girl)
Lời việt Heart To Heart - Chris Brown
Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Nếu thiếu em tôi sẽ làm được gì đây,

Chỉ mới đây thôi tôi có cảm giác rằng
giữa chúng ta đang diễn ra nhiều rắc rối!
(Đúng, giữa em và tôi)
Em hỡi rắc rối tôi mắc phải
mới thật sự lầm lỗi làm sao!
Tôi chẳng thể nào nói dối,
Tự điều đó xảy ra với tôi.
Tôi chẳng biết phải làm gì đây
ngoại trừ việc nói rằng tôi rất yêu em.
Em biết rõ điều này vì tôi đã cho em thấy rõ.
Những người ngoài cố gắng tác động
nhưng tôi không thể để điều đó diễn ra,
...
Heart To Heart - Chris Brown Heart To Heart - Chris Brown
8/10 4135 bài đánh giá
Bình luận cho Heart To Heart - Chris Brown