Thông tin
Danh mục bài viết
Bài mới nhất
Bài đăng trên tường
khosango 15:20 ngày 10/10/2020
Học thì nhiều điều bổ ích, nhưng ứng dụng các công thức vào thực tiễn thì chưa cao, cần giải thích cho người học biết khi học môn này sẽ có ứng dụng trên thực tế như thế nào thì hay biết mấy!