bài 20

nước ta trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến khi triều nguyễn kí 2 bản hiệp ước hác măng và pa-tơ-nốt vậy triều nguyễn có phải là tội đồ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong lịch sử ko?   

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.