Có bao nhiêu số lẽ có 3 chữ số chia hết cho 9?

Thảo luận 1

50

Thảo luận 2

(999-108):9+1=100 100:2=50 (số) Đáp số 50. Dễ wá.

Thảo luận 3

so le nho nhat co ba chu so chia het cho 9 la 117 so le lon nhat co ba chu so chia het cho 9 la 999 Vay co so cac so co ba chu so chia het cho 9 la: ((999-117):6)+1= chuc ban hoc tot

Thảo luận 4

Dãy đó là 117,135,...,999 Dãy có khoảng cách là 18 Số số hạng là: (999-117):18+1= 50 Cách 2: Các số có 3 chữ số chia hết cho 9 là 108,117,126....,981,990,999 Trong đó cứ 1 số chẵn thì có 1 số lẻ; bắt đầu bằng số chẵn và kết thúc là số lẻ nên số lượng bằng nhau. Dãy chia hết cho 9 bình thường có: (999-108):9+1= 100 Dãy chia hết cho 9 là số lẻ: 100:2=50

Thảo luận 5

tinh nguyen làm đúng rồi mình chỉ bổ sung thêm cách khác thôi. ----------------- Gọi số đó là 9(2x + 1) Ta có: 100 ≤ 9(2x + 1) ≤ 999 11,11 ≤ 2x + 1 ≤ 111 12 ≤ 2x + 1 ≤ 111 5,5 ≤ x ≤ 55 6 ≤ x ≤ 55 (vì x là số tự nhiên) Vậy có: 55-6+1 = 50 số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 9 Bạn xem thêm bài tương tự ở đây nhé: http://vn.answers.yahoo.com/question/ind…

Thảo luận 6

Goi so do la abc: xet cac kha nang c = 1: a + b =8 or 17 -> co' 9 so' c = 3 : a + b = 6 or 15 co' 9 so c=5 a+b=4 or 13 co' 9 so' c= 7, 9 -> a+b = 2, 11, 9 co' 18 so' ket luan 45 so'

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.