ÔN TẬP ĐỊA LÝ LỚP 6 NH 2011-2012

Câu 1: (3.0 điểm)

Nêu đặc điểm của các khối khí?

Câu 2: (3.0 điểm)

Thời tiết khác khí hậu ở những điểm nào? Việt Nam chịu ảnh hưởng của loại khí hậu nào?

Câu 3: (4.0 điểm)

Vẽ hình các đới khí hậu trên Trên Trái đất.

Nêu giới hạn của các đới khí hậu trên Trái Đất.

Con người cần phải làm gì để khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu?

Câu hỏi

Nội dung

Điểm

Câu 1

(3.0 đ)

Khối khí nóng: Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

Khối khí lạnh: Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

Khối khí đại dương: Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

Khối khí lục địa: Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

0.75

0.75

0.75

0.75

Câu 2

(3.0 đ)

- Thời tiếtlà sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian ngắn.

- Khí hậulà sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết, ở một địa phương trong một thời gian dài. (nhiều năm)

- Việt Namchịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

1.0

1.0

1.0

Câu 3

(4.0 đ)

Vẽ hình các đới khí hậu trên Trên Trái đất: (hình 58 trang 67 SGK)

Nêu giới hạn của các đới khí hậu trên Trái Đất.

Nhiệt đới: từ 23o27’ Bắc đến 23o27’ Nam

Hai Ôn đới: Từ 23º27’ Bắc => 66º33’ Bắc  và  

                    Từ 23º27’ Nam => 66º33’ Nam 

Hai Đới lạnh: Từ 66o33’ Bắc => cực Bắc  và

                       Từ 66o33’ Nam => cực Nam 

Con người cần phải làm gì để khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu:

Bảo vệ môi trường, hạn chế các chất thải ảnh hưởng đến bầu khí quyển, trồng cây xanh . . .

2.0

0.5

0.5

0.5

0.5

Câu 1: (2 điểm)

Sóng biển là gì ? Nguyên nhân nào sinh ra sóng biển?

Câu 2 : (2 điểm)

Độ mặn trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu? Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao?

Câu 3 : (2 điểm)

Trình bày ảnh hưởng của khí hậu đối với sự phân bố động vật. Cho ví dụ.

Câu 4 : (4 điểm)

Vẽ hình các đai khí áp trên Trái Đất. Dụng cụ để đo khí áp là gì?

Câu hỏi

Nội dung

Điểm

Câu 1: (2.0 đ)

Sóng biển là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.

Nguyên nhân sinh ra sóng biển chủ yếu là gió. Động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần.

1.0

1.0

Câu 2: (2 đ)

Độ mặn trung bình của nước biển và đại dương là 35 %o , có sự khác nhau về độ muối của các biển và và đại dương.

Độ muối của các biển và đại dương không giống nhau là do: Tùy thuộc vào nguồn nước sông đổ vào nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

1.0

1.0

Câu 3:

 (2 đ)

Trình bày ảnh hưởng của khí hậu đối với sự phân bố động vật. Cho ví dụ.

Các miền khí hậu khác nhau có những loài động vất khác nhau.

Ví dụ: Miền khí hậu băng giá có gấu trắng Bắc cực, tuần lộc, chim cánh cụt . . . Khí hậu nhiệt đới có voi, sư tử, hươu . . .

Mức độ ảnh hưởng của khí hậu đối với động vật ít hơn thực vật vì động vật có khả năng di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

0.5

0.5

1.0

Câu 4:

(4 đ)

          Vẽ hình các đai khí áp trên Trái Đất. (hình 50 trang 58 SGK)

-         Dụng cụ để đo khí áp là khí áp kế.

3.0

1.0

 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.