Địa lí 8 - Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ1. Hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

a. Từ Sơn La đến Huế
b. Từ Đà Nẵng tới Cà Mau
c. Từ Vinh tới Nha Trang
d. Từ Quảng Nam tới Cần Thơ

2. Diện tích của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là bao nhiêu ?

a. 520.000km2
b. 2.000.000km2
c. 165.000km2
d. 185.000km2

3. Diện tích của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với diện tích cả nước ?

a. 49,7%
b. 20%
c. 55,9%
d. 40%

4. Kiểu khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là ?

a. Ôn đới hải dương
b. Cận nhiệt lục địa
c. Nhiệt đới khô
d. Nhiệt đới gió mùa

5. Nhiệt độ trung bình hằng năm của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là bao nhiêu ?

a. 21 độ C
b. 25 – 27 độ C
c. 30 độ C
d. 20 độ C

6. Biên độ nhiệt của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ hằng năm là bao nhiêu ?

a. Từ 2 – 5 độ C
b. Từ 9 – 11 độ C
c. Từ 4 – 7 độ C
d. Từ 7 - 10 độ C

7. Địa hình miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chia làm bao nhiêu khu vực ?

a. 3 khu vực
b. 1 khu vực
c. 4 khu vực
d. 2 khu vực

8. Hãy cho biết tên những khu vực của địa hình vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ ?

a. Núi và cao nguyên Trường Sơn Nam
b. Đồng bằng chân núi – Ven biển Nam Trung Bộ
c. Đồng bằng Nam Bộ
d. Tất cả các câu trên đều đúng

9. Hãy cho biết tên 2 mỏ dầu khí ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ ?

a. Bạch Hổ, Đại Hùng
b. Vũng Tàu, Sầm Sơn
c. Cam Ranh, Đại Hùng
d. Phan Thiết, Bạch Hổ

10. Hãy cho biết đặc điểm của khu vực núi cao và cao nguyên Trường Sơn Nam ?

a. Nhiều núi cao và đồng bằng nhỏ hẹp
b. Nhiều sơn nguyên và đài nguyên
c. Núi cao, nhiều đầm phá, vũng vịnh
d. Núi cao, có cao nguyên xếp tầng mặt phủ bazan

11. Hãy cho biết đặc điểm của khu vực đồng bằng chân núi, ven biển Nam Trung Bộ ?

a. Nhiều núi cao và cao nguyên
b. Nhỏ hẹp, nhiều đầm phá, vũng, vịnh
c. Có nhiều cao nguyên xếp tầng mặt phủ bazan
d. Có nhiều bãi biển dài và đồng bằng rộng

12. ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những kiểu rừng nào ?

a. rừng lá kim, rừng ven biển, rừng taiga
b. rừng lá xanh quanh năm, rừng ngập mặn
c. rừng ngập mặn, rừng ven biển, rừng khộp
d. rừng khộp, rừng và cây bụi là cứng Địa Trung Hải

13. diện tích rừng của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chiến tỉ lệ bao nhiêu so với diện tích rừng cả nước ?

a. 75%
b. 50%
c. 60%
d. 80%

14. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có chế độ mưa như thế nào ?

a. Mùa mưa đến sớm kéo dài hơn 2/3 năm
b. Mùa mưa đến muộn, tập trung trong thời gian ngắn
c. Mùa khô kéo dài, nhiêu nơi bị hạn gay gắt
d. Câu b và c đúng

15. Vùng Nam Bộ và Tây Nguyên có chế độ mưa như thế nào ?

a. Mùa khô thường bị thiếu nước nghiêm trọng
b. Mùa mưa kéo dài 6 tháng
c. Mùa mưa lượng nước dồi dào
d. Câu b và c đúng

16. Vùng cao nguyên đất đỏ bazan lớn nhất Viêt Nam nằm ở đâu ?

a. Cao nguyên Sơn La
b. Cao nguyên Mộc Châu
c. Tây Nguyên
d. Sơn nguyên Hà Giang

17. Trong các cao nguyên ở Tây Nguyên thì cao nguyên nào cao nhất ?

a. Cao nguyên Lâm Viên
b. Cao nguyên Buôn Mê Thuột
c. Cao nguyên Di Linh
d. Cao nguyên Playku

18. Ngọn núi nào cao nhất ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ ?

a. Vọng Phu
b. Ngọc Lĩnh
c. Phanxipăng
d. Tây Côn Lĩnh

19. Trong các cao nguyên ở Tây Nguyên thì cao nguyên nào có đá Bazan rất ít ?

a. Cao nguyên Lâm Viên
b. Cao nguyên Di Linh
c. Cao nguyên Mơ Nông
d. Cao nguyên Play Ku

20. Ở cao nguyên Gia Lai có một hồ núi lửa rất đẹp là hồ nào ?

a. Hồ Xuân Hương
b. Hồ Tơnưng
c. Hồ Ba Bể
d. Hồ Hòa Bình

21. Hồ thủy điện Trị An được xây dựng và hoàn thành vào thời gian nào ?

a. 19/12/1982 – 20/1/1988
b. 20/1/1972 – 19/12/1976
c. 19/12/1975 – 18/1/1988
d. 19/12/2000 – 20/1/2004

22. Mùa lũ của sông Mê Kông diễn ra và thời gia nào ?

a. Tháng 4 – 6
b. Tháng 8 - 12
c. Tháng 7 – 8
d. Tháng 1 – 5


Đáp án:

 • Share
  • Share this post on
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Twitter
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ...

ĐỜI THAY ĐỔI KHI MÌNH CHỊU THAY ĐỔI.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.