Địa lí 8 - Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

1. Dân sô Đông Nam Á chiếm tỉ lệ so với dân số châu Á ?


 • 14,2%
 • 50%
 • 33,3%
 • 10%


 • 2.Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước ?

 • 5 nước
 • 11 nước
 • 20 nước
 • 7 nước


 • 3.Hãy kể tên các nước ở bán đảo Trung Ấn

 • Indonesia, Philippin, Malaysia, Đông Timo, Việt Nam
 • Việt Nam, Lào, Campuchia
 • Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Malaysia, Singapo
 • Thái Lan, Mianma, Việt Nam


 • 4.Hãy kể tên các nước ở quần đảo Mã Lai

 • Indonesia, Philippin, Malaysia, Đông Timo, Việt Nam
 • Việt Nam, Lào, Campuchia
 • Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Malaysia, Singapo
 • Indonesia, Philippin, Malaysia, Đông Timo, Brunay


 • 5.Nước nào ở ĐNA vừa có lãnh thổ thuộc bán đảo Trung Ấn vừa có lãnh thổ thuộc quần đảo Mã Lai ?


 • Indonesia
 • Malaysia
 • Singapo
 • Thái Lan


 • 6.Ở ĐNA, nước có diện tích lớn nhất ?

 • Mianma
 • Indonesia
 • Việt Nam
 • Malaysia


 • 7.Ở ĐNA nước có diện tích nhỏ nhất ?

 • Đông Timo
 • Brunay
 • Singapo
 • Lào


 • 8.Ở ĐNA nước nào có dân số đông nhất ?

 • Philippin
 • Thái Lan
 • Indonesia
 • Việt Nam


 • 9.Ở ĐNA nước nào có dân số ít nhất ?

 • Brunay
 • Campuchia
 • Lào
 • Singapo


 • 10.Ngôn ngữ nào được nhiều người nói nhất tại ĐNA ?

 • Khơ me
 • Mãi Lai
 • Hoa
 • Thái


 • 11.Dân cư ĐNA tập trung ở khu vực nào ?

 • Thung lũng các núi
 • Đồng bằng ven biển
 • Đồng bằng châu thổ các sông
 • Câu b và c đúng


 • 12.Dân cư ĐNA chủ yếu thuộc chủng tộc nào ?

 • Nêgrôit và Ôxtralôit
 • Môngôlôit và Nêgôit
 • Môngôlô it và Ôxtralôit
 • Nêgrôit và Ơrôpêôit


 • 13.Những yếu tố nào thúc đẩy kinh tế và xã hội ĐNA phát triển ?

 • Dân số trẻ và đông
 • Dân số già và đông
 • Nhiều tài nguyên
 • Gần biển


 • 14.Tại sao dân số đông và trẻ lại là yếu tố thúc đẩy kinh tế và xã hội ĐNA phát triển ?

 • Đây là nguồn lao động dồi dào
 • Đây là thị trường tiêu thụ rộng lớn
 • Nhu cầu lương thực tăng cao
 • Câu a và b đúng


 • 15.Những yếu tố nào làm dân cư ĐNA có nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất ?


 • Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho những luồn di dân giữa đất liền và hải đảo
 • Cùng thuộc chủng tộc Môngôlôit và Ôxtralôit
 • Khí hậu giống nhau
 • Tất cả các câu trên đều đúng


 • 16.Sản xuất nông nghiệp của các nước ĐNA có điểm nào giống nhau ?

 • Trồng lúa nước, sử dụng sức kéo của trâu, bò
 • Phát triển chăn nuôi
 • Trồng lúa mì, sử dụng sức kéo trâu bò
 • Trồng ngô, sử dụng sức gió


 • 17.Hãy kể tên những tôn giáo lớn ở ĐNA ?

 • Hồi giáo
 • Phật giáo
 • Thiên Chúa giáo
 • Tất cả các câu trên đều đúng


 • 18.Nước nào ở ĐNA có đa số dân theo Đạo Hồi ?

 • Thái Lan, Mianma
 • Indonesia, Malaysia, Brunay
 • Singapo, Philippin
 • Việt Nam, Đông Timo


 • 19.Nước nào ở ĐNA có đa số dân số theo đạo Phật ?

 • Thái Lan, Mianma, Campuchia, Lào
 • Indonesia, Malaysia, Brunay
 • Singapo, Philippin
 • Việt Nam, Đông Timo


 • 20.Nước nào ở ĐNA có đa số dân theo đạo Thiên Chúa ?


 • Thái Lan
 • Indonesia
 • Philippin
 • Việt Nam


 • 21.Tôn giáo nào ở ĐNA có số tín đồ đông nhất ?

 • Hồi giáo
 • Phật giáo
 • Thiến Chúa giáo
 • Ấn Độ giáo


 • 22.Trước năm 1945, nước nào ở ĐNA là thuộc địa của Pháp ?

 • Mianma, Malaysia, Brunay
 • Việt Nam, Lào, Campuchia
 • Việt Nam
 • Indonesia


 • 23.Trước năm 1945, nước nào là thuộc địa của Anh ?

 • Indonesia
 • Philippin
 • Mianma, Malaysia, Brunay
 • Việt Nam, Lào, Campuchia


 • 24.Trước năm 1945, nước nào ở ĐNA là thuộc địa của Hà Lan ?


 • Việt Nam
 • Lào
 • Thái Lan
 • Indonesia


 • 25.Trước 1945, Philippin là thuộc địa của những nước nào ?


 • Tây Ban Nha, Mỹ
 • Anh, Pháp
 • Bồ Đào Nha, Mỹ
 • Hà Lan, Anh

 • 26.Trước 1945, Đông Timo là thuộc địa của nước nào ?

 • Tây Ban Nha
 • Bồ Đào Nha
 • Anh
 • Thái Lan


 • 27.Những nước nào ở Đông Nam Á theo chính thể quân chủ lập hiến ?

 • Việt Nam, Lào, Malaysia, Thái Lan
 • Campuchia, Brunay, Indonesia, Mianma
 • Campuchia, Brunay, Malaysia, Thái Lan
 • Philippin, Brunay, Đông Timo, Thái Lan


 • Do lỗi font, các bạn coi tương tứng a- 1; b- 2. c - 3. d - 4
  Mong các bạn thông cảm.

  Đáp án

  thay đổi nội dung bởi: Tami, 21-12-12 lúc 02:10 PM
  • Share
   • Share this post on
   • Digg
   • Del.icio.us
   • Technorati
   • Twitter
  Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ...

  ĐỜI THAY ĐỔI KHI MÌNH CHỊU THAY ĐỔI.

  Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.