Địa lí 8 - Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

1. Địa hình tự nhiên khu vực Nam Á chia làm bao nhiêu miền ?
a. 4 miền
b. 3 miền
c. 1 miền
d. 2 miền

2. Hãy kể tên những miền địa hình ở khu vực Nam Á ?
a. Miền núi Himalaya
b. Đồng bằng Ấn – Hằng
c. Sơn nguyên Đê Can
d. Tất cả các câu trên đều đúng

3. Phía Bắc của khu vực Nam Á là địa hình gì ?
a. Sơn nguyên Đê – can
b. Hoang mạc Tha
c. Miền núi Himalaya
d. Đồng bằng Ấn – Hằng

4. Nơi nào được xem là cao nhất trên thế giới ?
a. Đỉnh Êvơret
b. Đỉnh Ngọc Lĩnh
c. Đỉnh Kilumangiaro
d. Đỉnh Enbrut

5. Đỉnh Êvơret còn tên gọi nào khác ?
a. Đỉnh Chôgoi
b. Đỉnh Chô môlungma
c. Đỉnh Kilimangiaro
d. Đỉnh Iliampu

6. Ở Ấn Độ,tên của dãy núi nào có nghĩa là “nơi cư trú của tuyết” ?
a. Himalaya
b. Langbian
c. Thiên Sơn
d. Đê – Can

7. Hãy cho biết vài nét về dãy núi Himalaya
a. Chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam
b. Dài gần 2.600km
c. Rộng từ 320 – 400km
d. Tất cả các câu trên đều đúng

8. Có một đồng bằng rất lớn ở khu vực Nam Á là đồng bằng nào ?
a. Đồng bằng Ấn – Hằng
b. Đồng bằng Lưỡng Hà
c. Đồng bằng Hoa Bắc
d. Đồng Bằng Hoa Trung

9. Hãy cho biết vài nét về đồng bằng Ấn Hằng
a. Nằm ở phía Nam dãy núi Himalaya
b. Kéo dài hơn 3.000km
c. Rộng từ 250 – 350 km
d. Tất cả các câu trên đều đúng

10. Hãy kể tên một hoang mạc lớn ở khu vực Nam Á
a. Xiri
b. Tha
c. Nêphut
d. Rúpen Khali

11. Hãy cho biết hoang mạc Tha nằm ở vị trí nào của Nam Á ?
a. Hướng Đông Bắc
b. Hướng Đông Nam
c. Hướng Tây Bắc
d. Hướng Tây Nam

12. Tại sao vùng đồng bằng hạ lưu sông Ấn lại xuất hiện hoang mạc Tha ?
a. Do chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc từ Xibia thổi về
b. Do vào mùa hạ chịu ảnh hưởng gió từ sơn nguyên Iran thổi tới rất khô và nóng
c. Do gió mùa Tây Nam từ vịnh Bengan thổi vào
d. Do gió Lào thổi đến

13. Sơn nguyên Đê – Can nằm ở vị trí nào của Nam Á ?
a. Hướng Đông Nam
b. Hướng Tây Bắc
c. Hướng Nam
d. Hướng Bắc

14. Hãy cho biết vài nét về sơn nguyên Đê – can
a. Cao, bằng phẳng, chính giữa có hai dãy núi Gát Tây và Gát Đông
b. Thấp, bằng phẳng, hai rìa có hai dãy núi Gát Tây và Gát Đông
c. Cao, có nhiều đồi núi, hai rìa có hai dãy núi Gát Bắc và Gát Nam
d. Thấp, bằng phẳng, chính giữa có đồng bằng Ấn – Hằng

15. Trong Gát Tây, Gát Đông, chữ Gát có nghĩa là gì ?
a. Cát
b. Tuyết
c. Bậc thang
d. Đá

16. Về mùa đông, tại khu vực Nam Á lại ấm hơn miền Bắc Việt Nam mặc dù có cùng vĩ độ, vì sao ?
a. Do dãy Himalaya chặn khối khí lạnh từ Trung Á thổi tới
b. Do gió mùa Tây Nam từ vịnh Bengan thổi lên
c. Do nằm gần hoang mạc Tha
d. Do nằm khuất sâu trọng vịnh biển

17. Nơi nào có lượng mưa nhiều nhất trên thế giới ?
a. Sơn nguyên Tây Tạng
b. Đảo Sip
c. Vịnh Bengan
d. Serapundi

18. Loại gió nào đã mang lại mưa cho Ấn Độ ?
a. Gió mùa Tây Nam từ Ấn Độ Dương thổi tới
b. Gió mùa Đông Bắc từ Thái Bình Dương thổi tới
c. Gió mùa Đông Nam từ Ấn Độ Dương thổi tới
d. Gió mùa Đông Nam từ Đại Tây Dương thổi tới

19. Vùng nào của Ấn Độ có lượng mưa nhiều nhất ?
a. Vùng Đông Bắc và Đông Nam
b. Vùng Đông Bắc và Tây Nam
c. Vùng trung tâm
d. Vùng Tây Bắc và Tây Nam

20. Tại sao vùng Đông Bắc của Ấn Độ lại có lượng mưa rất lớn so với những nơi khác ?

a. Vì dãy Himalaya chạy theo hướng Đông – Tây
b. Vì có gió mùa Tây Nam thổi từ Ấn Độ Dương vào
c. Vì có gió mùa Đông Bắc thổi từ sơn nguyên Tây Tạng xuống
d. Câu a và b đúng

21. Có một vùng nào khác có lượng mưa lớn như Ngoài vùng Đông Bắc Ấn Độ và Nam Á ?
a. Vùng sơn nguyên Đê Can
b. Vùng trung tâm
c. Vùng duyên hải Phía Tây của dãy Gát Tây
d. Vùng đồng bằng Ấn – Hằng

22. Vùng Nam Á nằm chủ yếu ở đới khi hậu nào ?
a. Xích đạo
b. Nhiệt đới
c. Ôn đới
d. Cực và cận cực

23. Vùng Nam Á nằm ở kiêu khí hậu nào ?
a. Gió mùa
b. Cận nhiệt lục địa
c. Núi cao
d. Nhiệt đới khô

24. Vùng Tây Bắc và Ấn Độ thuộc kiểu khí hậu nào ?
a. Ôn đới gió mùa
b. Cận nhiệt Địa Trung Hải
c. Nhiệt đới khô
d. Ôn đới lục địa

25. ở vùng Nam Á có khu vực nào là đới băng tuyết vĩnh cửu ?
a. vùng sơn nguyên Đê – can
b. vùng chân núi Himalaya
c. vùng phía Bắc của dãy Himalaya
d. vùng cao trên 4.500m của dãy Himalaya

26. Mùa hè ở Nam Á kéo dài từ tháng mấy đến tháng mấy ?
a. Tháng 4 đến tháng 9
b. Tháng 1 đến tháng 4
c. Tháng 3 đến tháng 11
d. Tháng 6 đến tháng 12

27. Mùa mưa của Nam Á kéo dài từ tháng mấy đến tháng mấy trong năm ?
a. Tháng 9 đến tháng 3
b. Tháng 4 đến tháng 9
c. Tháng 1 đến tháng 9
d. Tháng 10 đến tháng 2
28. Tại sao từ tháng 4 đến tháng 9 thì khu vực Nam Á lại có mưa nhiều ?
a. Do gió mùa Đông Bắc từ sơn nguyên Xibia kéo xuống
b. Do gió mùa từ Đông Nam từ Thái Bình Dương thổi vào
c. Do gió mùa Tây Nam từ Ấn Độ Dương thổi vào
d. Do khí hậu lạnh từ dãy Himalaya thổi tới

29. Vùng Nam Á có khí hậu như thế nào ?
a. Nóng, khô
b. Lạnh, khô, hầu như không có mưa
c. Mát lạnh, mưa nhiều
d. Nóng, ẩm, mưa nhiều

30. Hãy cho biết khi hậu của Nam Á vào mùa đông ?
a. Lạnh, khô
b. Lạnh, ẩm
c. Nóng, ẩm
d. Nóng, khô

31. Nơi nào ở khu vực Nam Á có khí hậu lạnh, khô, lượng mưa dưới 100m/năm ?
a. Sườn phía Nam của sơn nguyên Đê – can
b. Sườn phía Bắc của dãy Himalaya
c. Rìa phía Bắc của đồng bằng Ấn – Hằng
d. Vịnh Bengan

32. Hãy kể tên những con sông lớn của khu vực Nam Á
a. Sông Trường Giang, Hoàng Hà, Ấn
b. Sông Tigro, sông Ấn, sông ƠPhrát
c. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bramaput
d. Sông Hằng, sông Mê Kông, sông Bramaput

33. Người Ba Tư xưa kia đã lấy tên sông nào để chuyển thành tên gọi người Ấn Độ và đất nước Ấn Độ ?
a. Sông Nin
b. Sông Hằng
c. Sông Hồng
d. Sông Ấn

34. Chiều dài của sông Ấn là bao nhiêu ?
a. 4.030 km
b. 3.400km
c. 3.040km
d. 4.300km

35. Sông Ấn nay thuộc địa phận nước nào ?
a. Pakixtan
b. Băng la đét
c. Butan
d. Ấn Độ

36. Sông nào được xem là linh thiêng nhất Ấn Độ ?
a. Sông Ấn
b. Sông Hoàng Hà
c. Sông Hồng
d. Sông Hằng

37. Chiều dài của sông Hằng là bao nhiêu km ?
a. 5.200km
b. 2.500km
c. 1.000km
d. 2.000km

38. Chiều dài của sông Bramaput là ?
a. 2.900km
b. 9.000km
c. 1.900km
d. 2.500km

39. Các kiểu cảnh quan của khu vực Nam Á là như thế nào ?
a. Thảo nguyên, rừng lá kim, hoang mạc và bán hoang mạc
b. Rừng nhiệt đới ẩm, savan, hoang mạc, cảnh quan núi cao
c. Rừng lá kim, savan, đồng bằng
d. Rừng lá rộng, cây bụi, cảnh quan núi cao


Đáp án

 • Share
  • Share this post on
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Twitter
Mải mê chinh chiến và yêu đương.

Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất !!
Sống là một nghệ thuật sử dụng niềm tin, và là nghệ thuật chờ đợi hay không chờ đợi.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.