Địa lí 8 - Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

1. Khí hậu Việt Nam có bao nhiêu đặc điểm chính ?
a. 6 đặc điểm
b. 2 đặc điểm
c. 3 đặc điểm
d. 4 đặc điểm
2. Hãy kể tên những đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam
a. Nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa đa dạng và thất thường
b. Cận nhiệt núi cao, nhiệt đới khô
c. Ôn đới lục địa, ôn đới gió mùa, ôn đới hải dương
d. Cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới khô
3. Bình quân trong năm, 1m2 lãnh thổ nước ta nhận được bao nhiêu lượng nhiệt ?
a. 500 kilo Calo
b. Trên 2 triệu kilo Calo
c. Dưới 3.000 kilo Calo
d. Trên 1 triệu kilo Calo
4. Số giờ nắng của nước ta một năm là bao nhiêu giờ ?
a. 1.000 – 2.000 giờ
b. 2.000 – 2.500 giờ
c. 1.400 – 3.000 giờ
d. 1.500 – 4.000 giờ
5. Nhiệt độ trung bình trong năm của nước ta là bao nhiêu ?
a. 21 độ C
b. 30 độ C
c. 15 độ C
d. 35 độ C
6. Vào mùa nào nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc ?
a. Mùa hè
b. Mùa đông
c. Mùa thu
d. Mùa xuân
7. Tại sao vào mùa động nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc ?
a. Vì mùa đông miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió Lào
b. Vì vào mùa đông, miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Nam
c. Vì vào mùa đông, miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc
d. Vì vào mùa đông, miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Tây Nam
8. Gió nào thổi chủ yếu vào mùa đông ở nước ta ?
a. Gió mùa Tây Nam
b. Gió mùa Đông Nam
c. Gió Lào
d. Gió mùa Đông Bắc
9. Khí hậu Việt Nam như thế nào khi gió mùa Đông Bắc thổi đến ?
a. ấm, ẩm
b. lạnh, khô
c. lạnh, ẩm
d. ấm, khô
10. Khí hậu của Việt Nam như thế nào khi gió mùa Tây Nam thổi đến ?
a. Nóng, ẩm
b. Lạnh, ẩm
c. Lạnh, khô
d. ấm, khô
11. Tại sao gió mùa Tây Nam lại tạo ra mưa ở Việt Nam ?
a. Vì gió mùa Tây Nam thổi qua vùng núi cao nên mang theo hơi ẩm
b. Vì gió mùa Tây Nam thổi qua vùng cao chắn lại thành mưa
c. Vì gió mùa Tây Nam thổi qua biển mang theo hơi nước tạo mưa
d. Vì gió mùa Tây Nam thổi ngang qua vùng rừng rậm nhiệt đới
12. Vùng nào của nước ta chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nhưng không có mưa ?
a. Vùng Đông Bắc
b. Vùng Bắc Trung Bộ
c. Vùng Nam Bộ
d. Vùng Trung Bộ
13. Gió mùa Tây Nam thổi đến Việt Nam không mang theo hơi nước tạo mưa được gọi là gió gì ?
a. Gió Lào
b. Gió mùa Đông Bắc
c. Gió mùa Đông Nam
d. Gió mùa Tây Bắc
14. Vùng nào của Việt Nam có mưa vào mùa Thu – Đông
a. Vùng Đông Nam Bộ
b. Vùng Đông Bắc Bắc Bộ
c. Vùng Trung Trung Bộ
d. Vùng Tây Bắc Bắc Bộ
15. Tại sao Việt Nam nằm trong cùng vĩ độ với Bắc Phi nhưng không khô hạn như các nước trong khu vực này ?
a. Do Việt Nam nằm gần biển
b. Do Việt Nam nằm trong kiểu khí hậu gió mùa
c. Do hướng núi của Việt Nam là hướng Bắc – Nam
d. Do hướng núi của Việt Nam là hướng Tây Bắc – Đông Nam
16. Lượng mưa trung bình của nước ta trong năm là bao nhiêu ?
a. 2.000 – 3.000mm/năm
b. 500 – 1.500mm/năm
c. 1.000 – 1.500mm/năm
d. 1.500 – 2.000mm/năm
17. Độ ẩm trong không khí trung bình của nước ta là bao nhiêu ?
a. 95%
b. 50%
c. 80%
d. 40%
18. Hãy cho biết tên địa phương có lượng mưa cao nhất của nước ta.
a. Lào Cai
b. Bắc Quang
c. Đồng Tháp Mười
d. Thừa Thiên – Huế
19. Hãy cho biết vì sao Bắc Quang, Hoàng Liên Sơn, huế, Hòn Ba lại có lượng mưa cao hàng đầu của nước ta ?
a. Do núi thấp chắn gió tạo mưa
b. Do nằm gần biển
c. Do nằm trên núi cao
d. Do có ní cao và hướng núi chắn gió mang mưa
20. Tại sao có câu “ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây bên nắng đốt bên mưa quay” ?
a. Do gió mùa Đông Bắc tạo mưa ở phía Tây Trường Sơn và nhiệt độ cao ở phía Đông Trường Sơn.
b. Do gió Lào tạo mưa ở phía Tây Trường Sơn và nhiệt độ cao ở phía Đông Trường Sơn.
c. Do gió Lào tạo mưa ở phía Đông Trường Sơn và nhiệt độ cao ở phía Tây Trường Sơn.
d. Do gió mùa Đông Nam tạo mưa ở phía Tây Trường Sơn và nhiệt độ cao ở phía Đông Trường Sơn.
21. Tại sao miền Trung Trung Bộ thường có mưa lớn vào thu đông ?
a. Do địa hình hướng Bắc – Nam đón gió Đông Bắc đi ngang qua vịnh Bắc Bộ mang theo mưa.
b. Do địa hình hướng Tây Bắc – Đông Nam đón gió mùa Tây Nam đi ngang qua vịnh Bắc Bộ gây mưa.
c. Do địa hình hướng Tây Bắc – Đông Nam đóng gió Đông bắc đi ngang qua vịnh Bắc Bộ gây mưa.
d. Do địa hình hướng Tây Bắc – Đông Nam đóng gió Đông Nam ngang qua vịnh Bắc Bộ mang theo mưa.
22. Hãy trình bày những điểm đặc biệt của khí hậu nước ta.
a. Tuy nằm ở vĩ độ cao những có lượng mưa lớn, độ ẩm cao và nhiệt độ thấp.
b. Tuy nằm ở vĩ độ thấp nhưng có lượng mưa lớn, độ ẩm cao và nhiệt độ thấp.
c. Tuy nằm ở vĩ độ cao nhưng có lượng mưa thấp, độ ẩm cao và nhiệt độ thấp.
d. Tuy nằm ở vĩ độ cao nhưng có lượng mưa lớn, độ ẩm thấp và nhiệt độ cao.
23. Loại gió nào thường mang theo dông bão và mưa lớn vào nước ta ?
a. Gió mùa Đông Nam
b. Gió mùa Đông Bắc
c. Gió mùa Tây Bắc
d. Gió mùa Tây Nam
24. Việt Nam có bao nhiêu miền khí hậu ?
a. 1 miền khí hậu
b. 4 miền khí hậu
c. 2 miền khí hậu
d. 3 miền khí hậu
25. Hãy kể tên những miền khí hậu ở nước ta.
a. Khí hậu phía Bắc
b. Khí hậu Đông Trường Sơn
c. Khí hậu Biển Đông và phía Nam
d. Tất cả các câu trên đều đúng
26. Từ Hoành Sơn trở ra Bắc là khu vực khí hậu nào ?
a. Khí hậu phía Nam
b. Khí hậu Đông Trường Sơn
c. Khí hậu phía Bắc
d. Khí hậu Biển Đông
27. Hãy cho biết vị trí của vùng khí hậu Đông Trường Sơn
a. Từ Hoành Sơn tới Mũi Dinh
b. Từ Hoành Sơn trở ra Bắc
c. Miền Nam Bộ và Tây Nguyên
d. Từ dãy Trường Soưn đến miền Nam Bộ
28. Khí hậu phía Nam nước ta gồm những miền nào ?
a. Trung Bộ và Nam Bộ
b. Nam Bộ và Tây Nguyên
c. Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ
d. Đông Nam và Tây Nam Bộ
29. Khí hậu phía Bắc nước ta có đặc điểm gì ?
a. Nhiệt độ cao quanh năm, mùa mưa và mùa khô tương phản sâu sắc.
b. Mùa mưa lệch hẳn về thu đông.
c. Mùa đông lạnh, tương đối ít mưa – mùa hạ nóng, nhiều mưa.
d. Mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.
30. Vùng khí hậu nào của nước ta có nhiệt độ cao quanh năm, mùa mưa và mùa khô tương phản sâu sắc ?
a. Khí hậu phía Bắc
b. Khí hậu Đông Trường Sơn
c. Khí hậu Biển Đông
d. Khí hậu phía Nam
31. Loại gió chủ yếu trong mùa gió chướng là gì ?
a. Gió Đông Nam
b. Gió Tây Nam
c. Gió Đông Bắc
d. Gió Tây Nam
32. Miền khí hậu nào của Việt Nam có gió chướng ?
a. Khí hậu phía Nam
b. Khí hậu phía Bắc
c. Khí hậu Đông Trường Sơn.
d. Khí hậu Biển Đông.
33. Gió chướng xuất hiện vào khoảng tháng mấy ?
a. Tháng 1 – 2
b. Tháng 9 – 10
c. Tháng 4 – 5
d. Tháng 7 – 8
34. Gió Nồm là tên dân gian của loại gió nào ?
a. Gió Đông Bắc
b. Gió Đông Nam
c. Gió Tây Nam
d. Gió Tây Bắc
35. “Lạy trời cho cả gió Nồm,
Cho thuyền chúa Nguyễn trẩy buồm xuôi ra”.

Qua câu ca dao trên hãy cho biết chúa Nguyễn đánh quân Tây Sơn vào khoảng thời gian nào trong năm ?
a. Tháng 5 – 12
b. Tháng 9 – 10
c. Tháng 3 – 4
d. Tháng 5 – 10

ĐÁP ÁN:


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.