Địa lí 8 - Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT NƯỚC TA

1. Loại gió nào hoạt động chủ yếu vào mùa đông nước ta ?
a. Gió Lào
b. Gió Đông Bắc
c. Gió Đông Nam
d. Gió Tây Bắc
2. Gió Đông Bắc thổi vào thời gian nào trong năm ?
a. Tháng 11 – 4
b. Tháng 1 – 4
c. Tháng 9 – 12
d. Tháng 4 – 12
3. Đặc điểm khí hậu mùa đông của Việt Nam là gì ?
a. ở một số vùng, trên núi cao có băng tuyết xuất hiện
b. Đầu mùa đông se ạnh, khô khan
c. Cuối đông mưa phùn, ẩm ướt
d. Tất cả các câu trên đều đúng
4. Nhiệt độ trung bình tháng vào mùa đông là bao nhiêu ?
a. 21 độ C
b. 35 độ C
c. 15 độ C
d. 0 độ C
5. Nơi nào ở nước ta có thể xuất hiện sương muối, sương giá mưa tuyết ?
a. Miền đồng bằng duyên hải
b. Miền núi cao
c. Vùng đồng bằng châu thổ
d. Vùng ven các sông lớn
6. Mùa đông nước ta còn được gọi là mùa gì ?
a. Mùa nóng
b. Mùa mưa
c. Mùa khô
d. Mùa mưa, nóng
7. Vào mùa đông, khí hậu ở Tây Nguyên và Nam Bộ như thế nào ?
a. Nóng, ẩm
b. Lạnh, khô
c. Lạnh, ẩm
d. Nóng, khô
8. Tại sao vào mùa đông mà khí hậu vùng Tây nguyên, và Nam Bộ lại nóng, khô ?
a. Do gió mùa đông bắc ít ảnh hưởng tới Nam Bộ và Tây Nguyên
b. Do gió Tây Nam thổi mạnh
c. Do Tín phong hoạt động yếu
d. Do gió Lào mang hơi nóng vào
9. Khu vực nào của Việt Nam có mưa rất lớn vào mùa đông
a. Vùng duyên hải Trung Bộ
b. Vùng đồng bằng châu thổ
c. Vùng núi cao
d. Các vùng ở ven sông, suối
10. Vào mùa đông ở nước ta có bao nhiêu đới khí hậu ?
a. 3 khu vực
b. 2 khu vực
c. 4 khu vực
d. 1 khu vực
11. Hãy kể tên những khu vực khí hậu ở Việt Nam vào mùa đông ?
a. Miền Bắc
b. Miền núi cao, duyên hải Trung Bộ
c. Vùng Tây Nguyên và Nam Bộ
d. Tất cả các câu trên đều đúng
12. Gió nào thổi chủ yếu vào mùa hè ?
a. Gió Đông Bắc
b. Gió Tây Nam
c. Gió Đông Nam
d. Gió Tây Bắc
13. Gió Tây Nam thổi chủ yếu trong thời gian nào ?
a. Từ tháng 9 – 12
b. Từ tháng 11 – 4
c. Từ tháng 5 – 10
d. Từ tháng 1 – 8
14. Vào mùa hè, gió nào thổi xen kẽ với gió Tây Nam ?
a. Tín phong
b. Gió Đông Bắc
c. Gió Mậu dịch
d. Câu a và c đúng
15. Gió mậu dịch thổi theo hướng nào ?
a. Đông Nam
b. Đông Bắc
c. Đông Bắc- Tây nam
d. Đông Nam – Tây Bắc
16. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè của nước ta là bao nhiêu ?
a. 21 độ C
b. 25 độ C
c. 15 độ C
d. 30 độ C
17. Lượng mưa vào mùa hè chiếm bao nhiêu phần trăm trong lượng mưa của cả năm ?
a. 90%
b. 50%
c. 80%
d. 40%
18. Vùng nào ở Việt Nam hầu như không có mưa vào mùa hè ?
a. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
b. Vùng rừng núi Cúc Phương
c. Vùng núi cao
d. Vùng mưa vào Cduyên hải trung bộ.

19. Gió nào là chủ yếu mang mưa vào Việt Nam?
a. Gió Tây Nam.
b. Gió Đông Bắc.
c. Gió Tây Bắc.
d. Gió Đông Nam.

20. Khí hậu phổ biến trong mùa hạ nước ta là :
a. Trời không mây, thỉnh thoảng có mưa dông.
b. Trời nhiều mây, có mưa rào và mưa dông.
c. Trời nắng không có mưa.
d. Trời có mây, thỉnh thoảng có xuất hiện mưa rào, hạn hán triền miên.

21. Những dạng khí hậu đặc biệt vào mùa hạ ở nước ta là:
a. Gió Lào thổi đến mang khí hậu khô, nóng, không có mưa.
b. Gió Đông Bắc, mưa rào có dông.
c. Gió Tây, mưa ngâu và bão.
d. Tín phong, hạn hanskeos dài hàng tháng trời.

22. Gió Tây khô nóng đã gây hạn hán cho vùng nào?
a. Vùng Trung Bộ.
b. Vùng Tây Nguyên và Nam Bộ.
c. Miền Bắc.
d. Miền Trung và Tây Bắc.

23. Mưa ngâu xuất hiện vào thời điểm nào trong năm?
a. Tháng 8.
b. Tháng 1 hoặc tháng 2.
c. Tháng 12.
d. Tháng 4.

24. Trung bình một năm nước ta thường có bao nhiêu cơn bão phát sinh từ Biển Đông và Thái Bình Dương?
a. Khoảng 10 cơn bão.
b. Khoảng 4-5 cơn bão.
c. Khoảng 1-2 cơn bão.
d. Từ 9-10 cơn bão.

25. Nguyên nhân thứ nhì gây mưa ở Việt Nam là:
a. Gió mùa Tây Nam.
b. Dông bão.
c. Gió mùa Đông Bắc.
d. Gió mùa Tây Bắc.

26. Khu vực nào ở Việt Nam có mưa chủ yếu do mùa Đông Bắc tạo nên?
a. Vùng duyên hải Trung Bộ.
b. Vùng đồng bằng Bắc Bộ.
c. Vùng Tây Nguyên.
d. Vùng Nam Bộ.

27. Cây lương thực nào đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa, có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn trên thị trường?
a. Cây ngô.
b. Cây lúa mì.
c. Cây lúa nước.
d. Cây khoai mì.
28. Hãy cho biết những thuận lợi của khí hậu nhiệt đới gió mùa?
a. Sinh vật nhiệt đới phát triển quanh năm.
b. Tăng nhiều vụ, xen canh, đa canh.
c. Có nhiều mỏ than bùn.
d. Câu a và b đúng.

29. Hãy cho biết những khó khăn của khí hậu nhiệt đới gió mùa?
a. Sinh hoạt của con người thường bị đảo lộn.
b. Sâu bệnh phát triển.
c. Nhiều thiên tai.
d. Tất cả câu trên đều đúng.
30. Vùng nào của Việt Nam chịu ảnh hưởng của bão nhiều nhất?
a. Vùng Tây Nguyên.
b. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.
c. Vùng Nam Bộ.
d. Vùng Tây Bắc.


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.