Địa lí 8 - Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM


1. Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10 km?
a. 1.000.
b. 2.360.
c. 500.
d. 2.000.
2. Như thế nào gọi là sông nhỏ và ngắn?
a. Sông có diện tích lưu vực dưới 5.000km2.
b. Sông có diện tích lưu vực trên 1.000km2.
c. Sông dài dưới 10 km.
d. Sông có lượng nước nhỏ, dài dưới 10 km.
3. Các sông nhỏ và ngắn chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm tổng số các sông?
a. 40%.
b. 50%.
c. 93%.
d. 70%.
4. Các sông lớn nào của Việt Nam chỉ có phần trung và hạ lưu chảy qua lãnh thổ nước ta?
a. Sông Cả và sông Hương.
b. Sông Cửu Long và sông Thương.
c. Sông Hồng và sông Đà.
d. Sông Hồng và sông Mê Công.
5. Sông Hồng tạo nên đồng bằng nào ở nước ta ?
a. Đồng bằng sông Hồng
b. Đồng bằng sông Cửu Long
c. Đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ
d. Đồng bằng duyên hải Thanh Nghệ Tĩnh
6. Đồng bằng sông Cửu Long được tạo nên bởi sông nào ở nước ta ?
a. Sông Thương
b. Hệ thống sông Cửu Long
c. Hệ thống sông Hồng
d. Hệ thống sông Thái Bình
7. Vì sao nước ta có nhiều sông nhỏ, ngắn và dốc ?
a. Vì địa hình nước ta chủ yếu là sơn nguyên
b. Vì nước ta có nhiều đồi núi gần biển
c. Vì nước ta có một mùa hoàn toàn không mưa và một mùa có mưa rất nhiều
d. Vì nước ta có ít mưa
8. Hướng chảy chính của sông ngòi nước ta ?
a. Vòng cung
b. Tây Bắc – Đông Nam
c. Đông Nam – Tây Bắc
d. Câu a và b đúng
9. Hãy kể tên một số sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam của nước ta ?
a. Sông Kì Cùng, sông Đồng Nai, sông Lô
b. Sông Cả, sông Ba, sông Tiền, sông Hậu
c. Sông Đà, sông Hồng, sông Mã
d. Câu b và c đúng
10. Sông Lô, sông Gâm, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam chảy theo hướng nào ?
a. Đông – Tây
b. Tây Bắc – Đông Nam
c. Vòng cung
d. Đông Nam – Tây Bắc
11. Sông Đồng Nai chảy theo hướng nào ?
a. Đông Nam – Tây Bắc
b. Đông Bắc – Tây Nam
c. Vòng cung
d. Đông – Tây
12. Hãy cho biết chế độ nước của sông ở Việt Nam
a. Có hai mùa mưa lũ và mùa cạn rõ rệt
b. Chế độ nước quanh năm giống nhau
c. Chỉ có một mùa lũ
d. Chỉ có một mùa cạn
13. Lượng nước mưa mùa lũ gấp mấy lần lượng nước mùa cạn ?
a. Bằng nhau
b. Gấp 5 đến 6 lần
c. Gấp 2 đến 3 lần
d. Gấp 7 đến 8 lần
14. Lượng nước vào mùa lũ chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với lượng nước cả năm ?
a. 80% – 90 %
b. 50%
c. 70 %– 80%
d. 20% - 30%
15. Lượng nước mà sông ngòi nước ta vận chuyển hàng năm là bao nhiêu ?
a. 893 triệu m3
b. 500 triệu m3
c. 839 tỉ m3
d. 1.000 tỉ m3
16. Bình quân một mét khối nước sông có khoảng bao nhiêu gam cát bùn và các chất hòa tan khác ?
a. 223g
b. 500g
c. 325g
d. 100g
17. Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước là bao nhiêu ?
a. Dưới 500 tấn/năm
b. Khoảng 1.000 triệu tấn/năm
c. Trên 200 triệu tấn/năm
d. Trên 100 tỉ tấn/năm
18. Tại sao con sông lớn nhất miền Bắc lại có tên là “sông Hồng” ?
a. Do gắn liền với địa danh là “ Hồng”
b. Do sông có lượng phù sa rất lớn, làm đỏ hồng cả dòng sông
c. Do nằm gần với nơi trồng rất nhiều hoa hồng
d. Tất cả các câu trên đều đúng
19. Chảy chung với dòng nước gồm những gì ?
a. Cát, bùn, thủy sinh vật
b. Năng lượng, hóa chất
c. Khoáng sản
d. Câu a và b đúng
20. Nhân dân ta đã làm gì để hạn chế lũ lụt đồng thời làm tăng nguồn lợi của dòng sông ?
a. Làm hồ chứa nước
b. Đắp đê
c. Thay đổi dòng nước
d. Trồng rừng ngập mặn
21. Hãy kể tên hồ thủy điện lớn của nước ta ?
a. Hồ Hòa Bình, hộ Trị An, hồ Yaly, hồ Thác Bà, hồ Dầu Tiếng
b. Hồ Trúc Bạch, hồ Hòa Bình, hồ Trị An, hồ Yaly, hồ Thác Bà
c. Hồ Hòa Bình, hồ Gươm, hồ Yaly, hồ Than Thở, hồ Dầu Tiếng
d. Hồ Hòa Bình, hồ Trị An, hồ Yaly, hồ Thác Bà, hồ Con Rùa
22. Tại sao nhân dân ở đồng bằng sông Cửu Long lại phải chung sống với lũ?
a. Vì nước lũ sẽ tháo chua rửa mặn, làm vệ sinh đồng ruộng
b. Vì phù sa lắng đọng nên đất đai màu mỡ, đồng bằng mở rộng
c. Vì có nhiều thủy sản tự nhiên để cải thiện đời sống dân sinh
d. Tất cả các câu trên đều đúng
23. Tại sao sông ngòi ở Việt Nam thường bị ô nhiễm ?
a. Do rác thải dân sinh
b. Do các hóa chất chưa qua xử lý, hoặc xử lý không triệt để của các khu công nghiệp thải trực tiếp ra.
c. Vì do đánh bắt thủy sản bằng hóa chất và bằng kích điện
d. Tất cả các câu trên đều đúng

ĐÁP ÁN:


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.