Địa lí 8 - Bài 34: các hệ thống sông lớn ở nước ta

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA

1. Việt Nam có bai nhiêu hệ thống sông lớn ?
a. 2 hệ thống
b. 9 hệ thống
c. 5 hệ thống
d. 4 hệ thông
2. Hãy kể tên hai hệ thống sông lớn nhất ở Việt Nam ?
a. Hệ thống sông Đà và hệ thống sông Hồng
b. Hệ thống sông Thương và hệ thống sông Mê Kông
c. Hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Mê Kông
d. Hệ thống sông Đồng Nai và hệ thống sông Hậu
3. Sông ngòi ở miền nào nước ta có chế độ nước thất thường ?
a. Bắc Bộ
b. Vùng Trung Bộ
c. Vùng Tây Nguyên
d. Vùng Nam Bộ
4. Mùa lũ ở Bắc Bộ kéo dài bao lâu ? và cao nhất vào tháng nào trong năm ?
a. 3 tháng và vào tháng 4
b. 9 tháng và vào tháng 5
c. 4 tháng và vào tháng 10
d. 5 tháng và vào tháng 8
5. Tại sao lũ thường xảy ra ở Bắc Bộ ?
a. Vì các nhánh sông chảy giữa các cánh cung núi, quy tụ về đỉnh tác giác chẩu thổ sông Hồng.
b. Vì mưa nhiều ở Bắc Bộ
c. Vì các núi ở miền Bắc chạy theo hướng Bắc – Nam
d. Vì rừng hạ nguồn bị chặt phá tận cùng
6. Hệ thống sông Hồng gồm mấy sông chính?
a. 4 sông
b. 2 sông
c. 5 sông
d. 3 sông
7. Hãy kể tên những con sông trong hệ thống sông Hồng?
a. Sông Cả, sông Mã, sông Đà.
b. Sông Lục Nam, sông Gâm, sông Lô.
c. Sông Hồng, sông Lô, sông Đà.
d. Sông Tiền, sông Hậu.

8. Các con sông trong hệ thống sông Hồng hợp lưu ở đâu?
a. Cao Bằng.
b. Việt Trì.
c. Huế.
d. Lạng Sơn.

9. Chiều dài tổng cộng của sông Hồng là bao nhiêu?
a. 1.126 km
b. 1.500 km
c. 500 km
d. 2.500 km
10. Đoạn trung lưu và hạ lưu của con sông Hồng chảy qua nước ta là bao nhiêu?
a. 1.126 km
b. 556 km
c. 2.000 km
d. 1.556 km

11. Nền văn minh đầu tiên của nước ta bắt đầu từ những dòng sông nào?
a. Sông Tiền và sông Hậu.
b. Sông Thương và sông Gâm.
c. Sông Hồng và sông Mã.
d. Sông Đà và sông Cả.

12. Tại sao người Việt cổ thường tập trung ven những dòng sông lớn để sinh sống?
a. Đất đai màu mỡ.
b. Thuận tiện để giao thông.
c. Có nhiều muông thú.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
13. Tai sao lưu vực sông miền Trung thường nhỏ và độc lập?
a. Do có nhiều núi và cao nguyên nối tiếp nhau và lan ra sát biển
b. Do sông miền Trung ít nước
c. Do mùa miền Trung trái mùa
d. Do bị giông bão tàn phá
14. Tại sao lũ miền Trung nước ta lại lên rất nhanh và đột ngột ?
a. Do sông miền Trung chỉ có một mùa lũ
b. Do sông nằm gần biển
c. Do sông ngắn và có độ dốc lớn
d. Do lòng sông hẹp
15. Hãy cho biết đặc điểm của sông ngòi Nam Bộ
a. Có lượng nước chảy lớn
b. Chế độ nước theo mùa
c. Chịu ảnh hưởng của thủy triều
d. Tất cả các câu trên đều đúng
16. Hãy cho biết tên hai hệ thống sông lớn của Nam Bộ
a. Hệ thống sông Tiền và hệ thống sông Hậu
b. Hệ thống sông Mê Kông và hệ thống sông Đồng Nai
c. Hệ thống sông Vàm Cỏ và hệ thống sông Sài Gòn
d. Hệ thống sông Bé và hệ thống sông Hậu
17. Đoạn sông Mê Kông chảy qua Việt Nam còn có tên là gì ?
a. Sông Tiền
b. Sông Cửu Long
c. Sông Sài Gòn
d. Sông Vàm Cỏ
18. Chiều dài của dòng sông chính Mê Kông là bao nhiêu ?
a. 1.126 km
b. 200 km
c. 4.300 km
d. 531 km
19. Sông Mê Kông chảy qua bao nhiêu quốc gia ?
a. 6 quốc gia
b. 2 quốc gia
c. 9 quốc gia
d. 4 quốc gia
20. Sông Mê Kông chảy qua những quốc gia nào ?
a. Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào
b. Trung Quốc, Mianma, Philippin, Việt Nam, Campuchia, Lào
c. Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia
d. Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia
21. Sông Mê Công vào Việt Nam chia thành bao nhiêu nhánh chính?
a. 4 nhánh
b. 3 nhánh
c. 2 nhánh
d. 1 nhánh

22. Hãy kể tên những nhánh chính của sông Mê Công?
a. Sông Bé, sông Sài Gòn.
b. Sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây.
c. Sông Đồng Nai, sông Ba.
d. Sông Tiền, sông Hậu.
23. Tại sao nhánh sông Mê Công vào Việt Nam được gọi là Cửu Long?
a. Vì sông Mê Công đổ ra biển bằng chín nhánh sông.
b. Vì theo truyền thuyết của vùng đồng bằng Nam Bộ ngày xưa là nơi ở của chín con rồng.
c. Vì theo tín ngưỡng của dân gian, rồng tượng trưng cho mưa thuận gió hòa.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
24. Hãy kể tên chín cửa sông Cửu Long đổ ra biển?
a. Tiểu, Đại, Ba Lạt, Cổ Chiên, Trà Lý, Định An, Bát Sắc, Lạch Giang.
b. Tiểu, Đại, Ba Lạt, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Trà Lý, Định An, Bát Sắc, Trần Đề.
c. Nam Triệu, Đại, Văn Úc, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Bát Sắc, Thái Bình.
d. Tiểu, Tây Giang, Ba Lai, Lạch Trường, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Bát Sắc, Trần Đề.

25. “ Mùa nước đổ” là tiếng dân gian dùng để gọi chế độ của nước sông nào? Xuất hiện vào khoảng thời gian nào trong năm?

a. Sông Cửu Long- Từ tháng 10 trở đi.
b. Sông Hồng- Từ tháng 1 đến tháng 3.
c. Sông Đà- Từ tháng 4 đến tháng 7.
d. Sông Thương- Từ tháng 7 đến tháng 8.

ĐÁP ÁN:

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.